Wiadomości z Świętochłowic

Konkurs grantowy "Zabawa to poważna sprawa"

  • Dodano: 2021-02-25 08:15, aktualizacja: 2021-02-25 06:20

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Zabawa to poważna sprawa”, w ramach którego można uzyskać środki na realizację projektów edukacyjno-wychowawczych w zakresie zmian klimatu. W konkursie organizowanym przez IKEA Retail, mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty, które na terytorium Polski prowadzą działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na:

  • zaprojektowaniu programu edukacyjno-wychowawczego z elementami zabawy w temacie zmian klimatu, uwzględniającego przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży ze względu na kryteria ekonomiczne, społeczne, kulturowe, narodowościowe i inne oraz wyrównywanie ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym z uwzględnieniem skutków pandemii wirusa COVID-19.
  • stworzeniu projektu remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia placówki prowadzonej przez Uczestnika.

W celu przystąpienia do konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa” należy w terminie do 31 marca 2021 r. przesłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie organizatora.

Formularz przystąpienia do konkursu składa się z kilku części, w których oprócz tej dedykowanej zadaniu konkursowemu, należy przedstawić dotychczasowe doświadczenie, codzienną pracę, zasięg działań oraz potrzeby. Zarówno te, które udało się już zaspokoić, jak i te które jeszcze stanowią wyzwanie.

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w temacie przeciwdziałania postępującym zmianom klimatu z uwzględnieniem ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

Etap 1:

  • Uczestnicy Konkursu przesyłają formularz zgłoszeniowy wraz z następującymi załącznikami: propozycją programu edukacyjno-wychowawczego dla podopiecznych placówki, do zrealizowania w okresie maj-październik 2021 r. oraz projektem remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia siedziby placówki prowadzonej przez uczestnika, do zrealizowania w okresie maj-październik 2021 r.
  • Uczestnicy Konkursu przesyłają na adres zaangazowaniespoleczne@IKEA.com  wypełniony i podpisany skan formularza Oświadczenie Uczestnika wraz ze skanem Zgody Właściciela nieruchomości na przeprowadzenie remontu w placówce w której Uczestnik konkursu prowadzi swoją działalność i Oświadczeniem Właściciela nieruchomości o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Etap 2, w ramach którego Laureaci realizują:

  • program edukacyjno-wychowawczy i prowadzą dokumentację działań (scenariusze zajęć, fotorelacja z prowadzonych działań, opinie dzieci i młodzieży o programie, podsumowanie).
  • projekt remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia prowadzonej przez siebie Placówki i prowadzą dokumentację działań (fotograficzna, filmowa relacja, podsumowanie).

Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek.

Wsparcie w ramach konkursu otrzymają maksymalnie 4 projekty.

Więcej informacji znajduje się na stronie: link

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również