Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Obowiązki związane z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych

  • Dodano: 2019-10-14 08:15, aktualizacja: 2019-10-10 09:28

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielka jego powierzchnie, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych. W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 2.024 osoby poszkodowane i 52 ofiar śmiertelnych. Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanie edukacyjno-informacyjna „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwowa Straż Pożarna.

Kominy (instalacje dymowa, spalinowa oraz wentylacyjna) należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu. Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcje społeczna ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlana, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większą częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowią podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniowa.

Komentarze (2)    dodaj komentarz »

  • lokator

    W pełni popieram wpis poprzednika. Fakt, że wszedł na komin to już duży sukces. Znam przypadki, że kominiarz przychodzi pod budynek (blok) i szuka "jelenia", którego zazwyczaj znajduje wśród mieszkańców, którzy podpiszą mu te usługę, mimo że komin kominiarz widział z poziomu chodnika, a może nawet i nie widział, bo był zainteresowany zdobyciem podpisu, a nie wyczyszczeniem przewodów kominowych, za ok. 5,0 zł. brutto od kanału (według oferty złożonej zarządcy budynku). Kpiną jawną jest fakt, iż w przypadku zapalenia się sadzy, ten sam kominiarz, który niby to czyści kominy sporządza na tę okoliczność ekspertyzę. Pytam się a gdzie są niezależni fachowcy kominiarze. Ponoć w śród nich jest solidarność, i jeden drugiemu nie wchodzi w drogę (przepraszam na komin).Tyle się mówi o kwalifikacjach mistrza kominiarskiego. Tylko gdzie to oficjalnie można sprawdzić. "Musi to być pewnie jakaś wielka tajemnica".

  • Tiruriru

    Tak powinno być a w rzeczywistości jest tak, pan kominiarz wchodzi do budynku o gogdz.13.05 a z dachu schodzi o 13.18! w tym czasie zdążył do trzech na szesnaście istniejących kominów dymnych włożyć szczotkę i ją wyjąć,tak wyglądało czyszczenie kominów we wrześniu tego roku (co zostało zarejestrowane nagraniem na kamerce,tak na wszelki wypadek). Administracja ma to w czterech literach jak z resztą prawie wszystko co się zgłasza.Kominy wentylacyjne oraz te od piecyków gazowych były czyszczone tylko raz jak długo mieszkam w tym budynku (ok 30 lat). Jak się sadza zapali w kominie to na ekspertyzę wysyłają tego samego kominiarza, nawet już strażacy z tego się śmieją.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.