Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Ogłoszenie w sprawie powołania lekarza do stwierdzenia zgonu

  • Dodano: 2019-01-25 06:45, aktualizacja: 2019-01-24 19:10

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza procedurę powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Świętochłowice.

Przyjmowane są zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Prezydent Miasta Świętochłowice na podstawie na podstawie art. 30 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.), w celu powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Świętochłowice, przyjmuje zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność leczniczą zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie tego typu usług.

Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu dotyczy, zgodnie z ustawą, jedynie przypadków gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie. 

Zgłoszenie należy złożyć lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, Wydział Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem „LEKARZ”. Zgłoszenie należy dostarczyć w terminie do dnia 5 lutego 2019r.

Więcej szczegółów w zarządzeniu.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.