Wiadomości z Świętochłowic

Rusza składanie wniosków o przyznanie świadczenia "Dobry start"

  • Dodano: 2020-08-03 08:15, aktualizacja: 2020-08-03 08:34

Już od poniedziałku w świętochłowickim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Katowickiej 35 będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenie „Dobry start”.

Formularze można pobrać ze strony internetowej www.ops-sw.pl.

Wnioski będą przyjmowane od 3 sierpnia do 30 listopada br. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 13.00 w pokoju 104 na parterze. Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek wraz z podpisaną informacją RODO umieszczone wyłącznie w kopercie można składać także poprzez wrzucenie go do urny znajdującej się w budynku przy ul. Katowickiej 35 (z tyłu budynku od strony podjazdu dla niepełnosprawnych) lub odesłać go pocztą na adres OPS w Świętochłowicach.

Wszelkie informacje dotyczące wniosków można uzyskać u pracowników Sekcji Dodatków Mieszkaniowych dostępnych pod nr tel. 32 346-27-47 lub 32 346-27-59.

UWAGA: Wnioski powinny być wypełnione kompletnie. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wniosku w części dotyczącej organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start”, adresu zamieszkania wnioskodawcy, stanu cywilnego wnioskodawcy, obywatelstwa wnioskodawcy oraz dzieci, adresu siedziby szkoły, do której uczęszczać będzie dziecko w roku szkolnym 2020/2021, oraz rodzaju szkoły do której będzie uczęszczać dziecko w roku szkolnym 2020/2021 (np. szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa).

W przypadku ubiegania się o świadczenie „Dobry start” na dzieci urodzone w latach 2011, 2012, 2013 oraz 2014 na wniosku należy zaznaczyć, czy dziecko w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do przedszkola lub tzw. zerówki, czy nie będzie uczęszczało do przedszkola ani tzw. zerówki.

Informujemy, iż świadczenie dobry start przysługuje dziecku, które w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, szkoła dla dorosłych, szkoły policealnej a także dzieci które będą przebywały w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawcze, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewidacyjno-wychowawczym w którym będą kontynuowały naukę.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.