Wiadomości z Świętochłowic

Trwa rekrutacja do projektu "Nowe szanse i możliwości"

  • Dodano: 2020-09-07 08:00, aktualizacja: 2020-09-07 07:16

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie Nowe szanse i możliwości.

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zaprasza 80 osób, mieszkańców Świętochłowic - z Lipin lub Chropaczowa, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Co można otrzymać, korzystając z programu?

  • udział w Programie Aktywności Lokalnej w dzielnicy Lipiny lub Chropaczów (wizyty studyjne, zajęcia kulturalno- edukacyjne, festyny),
  • udział w działaniach środowiskowych (wsparcie asystenta rodziny, wsparcie streetworkera, warsztaty tematyczne, inicjatywy mieszkańców dzielnic),
  • udział w Klubie Integracji Społecznej (warsztaty kompetencji społecznych, psycholog, warsztaty komputerowe),
  • udział w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
  • udział w kursach zawodowych.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1 (pokój 25) tel. (32) 245 55 24 lub mailowo na adres: cis@swietochlowice.pl, a także w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35 (pokój 105) tel. (32) 245 51 04 wew. 40.

Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 trwa.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na naszej stronie internetowej: http://cis.swietochlowice.pl/projekty/nowe-szanse-i-mozliwosci/

Trwa rekrutacja do projektu "Nowe szanse i możliwości"

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.