Wiadomości z Świętochłowic

Weź udział w projekcie "Nowe szanse i możliwości"

  • Dodano: 2021-02-04 08:15, aktualizacja: 2021-02-04 06:47

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zapraszają do udziału w projekcie „Nowe szanse i możliwości”, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu z dzielnic Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób.

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie 80 osobom wyłonionym ze społeczności lokalnej objętej działaniami Programu Aktywności Lokalnej, które przy wykorzystaniu narzędzi aktywnej integracji mają szansę zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową.

W ramach realizacji projektu zostaną podjęte następujące działania:

  • utworzenie Programów Aktywności Lokalnej w dzielnicy Chropaczów i Lipiny,
  • działania środowiskowe,
  • zajęcia w Klubie Integracji Społecznej,
  • realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
  • kursy zawodowe.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Wartość projektu: 1 320 120,00 zł PLN

Kwota dofinansowania UE: 1 254 114,00 PLN

Europejski Fundusz Społeczny: 1 122 102,00 PLN

Projekt jest realizowany od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

W ramach realizacji projektu, planowane jest uzyskanie następujących efektów:

  • zniwelowanie deficytów w obszarze motywacyjnym, świadomościowym, edukacyjnym,
  • zmiana stereotypów związanych z barierami podjęcia pracy, aktywności na rzecz najbliższego otoczenia,
  • nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
  • rozwinięcie kompetencji społecznych.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu 32 245 51 04 wew. 40.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.