Wiadomości z Świętochłowic

"Wyprawka szkolna" w Świętochłowicach. Rządowy program pomocy uczniom

 • Dodano: 2023-07-06 07:15, aktualizacja: 2023-07-06 07:42

Prezydent Miasta informuje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc finansowa dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup
podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczynających w roku szkolnym 2023/2024 naukę w:

 • liceum ogólnokształcącym,
 • technikum,
 • branżowej szkole I stopnia,
 • branżowej szkole II stopnia,
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

w przypadku dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego:

 • branżowej szkole I stopnia,
 • branżowej szkole II stopnia,
 • technikum.

W ramach programu pomoc przysługuje uczniom ze względu na następujący rodzaj niepełnosprawności:

 1. uczniom słabowidzącym,
 2. uczniom niesłyszącym,
 3. uczniom słabosłyszącym,
 4. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. uczniom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
 8. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8.

Terminy składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń
w roku szkolnym 2023/2024 w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół lub Miejskim Zarządzie Oświaty
w Świętochłowicach
, przy ul. Bytomskiej 8, pod numerami telefonu: 32 2453 129 oraz 32 2453 138.

Komunikat Prezydenta Świętochłowic

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również