Wiadomości z Świętochłowic

XLIX sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

 • Dodano: 2021-10-22 06:00, aktualizacja: 2021-10-22 06:17

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XLIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2021 r. i z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 12 października 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji z wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym za 2020 rok przez osoby określone w art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372).
 4. Przedstawienie informacji na temat oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach za 2020 rok złożonych do dnia 30 kwietnia 2021 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2020 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXIV/210/2000 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 25.10.2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świętochłowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Świętochłowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na uchwałę nr XXX/257/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2020-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem
  na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach.
 15. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym
  od dnia 23 września – 20 października 2021 r.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zakończenie sesji.

Komentarze (7)    dodaj »

 • Mieszkaniec

  Nowak to koniec twojej ery klakierowej ery!

 • DanielBeger

  Na tej sesji będziemy świadkami następujących zdarzeń: a. Odwołanie Nowka z roli przewodniczącego b. Zobowiązanie Prezydenta do złożenie zawiadomienia do prokuratury na Prezesa Glombika oraz Dyrektora Kamińskiego Popcorn szykujcie i CocaColę

 • Korejorz

  Punt 2.a. Odwołanie Nowaka z fuchy przewodniczącego rady miejskiej.

 • mieszkaniec

  Ciekawe ilu radnych podobnie jak premier przepisali swoje majątki na żony , krewnych. Prezydent będzie miał problem z przepisaniem na żonę.

 • Rodzic

  Tak sobie czytam te harmonogramy obrad Sesji Rady Miejskiej o tych ustawach, zmianach ustaw innych ustaw... Takie masło maślane i czekam aż któraś z Sesji będzie poświęcona Dyrektor Sp1, jako rodzic, który niestety ma dziecko w tej Szkole, której okres świetności dawno minął, patrzę z zażenowaniem na to co ta Pani robi, za bardzo nie można się odezwać, bo odbije się to na dziecku, jedyne pocieszające jest to, że grono wielbicieli coraz mniejsze, jak może osoba na stanowisku brać na wyjazdy szkolne, na wyjazdy finansowane przez UE ( finanse dla szkół) brać wszędzie swojego konkubenta i jeszcze się tym chwali na forach publicznych, przeciez ten Pan nawet nie jest pracownikiem Szkoły, to wszystko te wyjazdy to za pieniądze Rodziców, którzy płacą za te wyjazdy, czy to może uchodzić bez karnie, może Pan Prezydent w końcu się tym zainteresuje...

 • Mieszkaniec

  Przeciez za Erasmusa nie płacą rodzice!!! A ktoś kto nie jest nauczycielem szkoły, może podróżować gdzie chce, z tym, że pokrywa koszty swojej podróży. Co w tym złego??

 • Ja

  A kolonie organizowane przez szkole, to niby kto płaci... RODZICE... To co też sobie sam zapłacił... Wątpię... Chyba już przeszło się to rodzicom podobac

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również