Wiadomości z Świętochłowic

Zabierz głos na temat "Raportu o stanie Gminy Świętochłowice za rok 2022"!

  • Dodano: 2023-06-22 06:30, aktualizacja: 2023-06-22 06:43

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach informuje, że mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy (zgodnie z art. 28aa ust 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.) składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach pisemne zgłoszenie.

Raport o stanie Gminy Świętochłowice za rok 2022

Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami art. 28aa:

„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: /.../
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, /.../.

Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń określa cytowane uregulowanie. Zgłoszenie to musi być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym zwołaną sesję Rady Miejskiej, w porządku której ma być przedstawiony raport, tj. najpóźniej w dniu 23 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej musi zawierać zamiar wzięcia udziału w debacie oraz dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zostać poparte podpisami co najmniej 50 osób, poprzez zgłoszenie listy poparcia obejmującej oświadczenie o treści: “Popieram zgłoszenie pani/pana ... (imię i nazwisko mieszkańca) do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy w roku 2022.Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.”. Osoba wyraża poparcie zgłoszenia wpisując: imię i nazwisko, adres, nr PESEL i własnoręczny podpis. Ustawodawca dopuścił w ustawie wyłącznie formę pisemną zgłoszenia, wyłączając inne formy, w tym elektroniczną.

Urząd Miejski w Świętochłowicach jest czynny jest w godz.

  • 7:00 – 17:00  w każdy poniedziałek.
  • Od wtorku do czwartku Urząd jest czynny w godz. 7:00 – 15:00.
  • W każdy piątek Urząd jest czynny w godzinach 7:00 – 14:00.

Podczas sesji, na której prowadzona jest debata nad raportem, mieszkańcy są dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu złożenia pisemnego zgłoszenia.

W debacie tej może zabrać głos 15 mieszkańców


Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również