Wiadomości z Świętochłowic

Zgłoś uwagi dotyczące realizacji zadania publicznego dot. Festiwalu im. G. Gorczyckiego

  • Dodano: 2023-05-17 06:15, aktualizacja: 2023-05-17 06:36

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 22 maja br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Multimedialny koncert industrialny - Finał 18. Międzynarodowego Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego".

Można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag*:

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
  • osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

* Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – ZAŁĄCZNIK NR 1

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również