Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Znamy już składy komisji stałych Rady Miasta. Sprawdźcie czym będą się zajmowały

 • Dodano: 2019-01-04 12:15

Porządku Publicznego, Rewizyjna czy Finansów i Rozwoju Gospodarczego — to nazwy kilku działających w Świętochłowicach komisji. Czym są, jak działają i co robią?

Komisje to organy pomocnicze Rady Miasta, których członkami są radni. Mają istotny wpływ na politykę miasta i ostateczny kształt uchwał, gdyż dyskusje na tym etapie są często najbardziej szczegółowe.

Każda z komisji ma określony zakres swoich zadań ustawowo przypisanych jako zadania gminy np. w zakresie infrastruktury i zyskuje odpowiednią nazwę. Ustawodawca przewidział dwa typy komisji: doraźne i stałe. Te pierwsze, powoływane są na potrzeby konkretnych, zazwyczaj nagłych, zadań i przestają działać wraz z ich załatwieniem. Te drugie trwają,z założenia, całą kadencję, a ich główne zadanie to opiniowanie projektów uchwał czy proponowanie nowych uchwał.

Znamy już składy sześciu komisji stałych Rady Miasta.

1. Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych

Do komisji w szczególności należą zadania dotyczące:

 • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • kontroli działań w zakresie zapobiegania skutkom powodzi,
 • organizacji ruchu drogowego oraz lokalnego transportu zbiorowego,
 • rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w mieście,
 • współdziałania z policją, strażą miejską, strażą pożarną oraz powiatowym centrum zarządzania kryzysowego
 • funkcjonowania usług gastronomiczno-rozrywkowych oraz handlu napojami alkoholowymi,
 • ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • oceny działalności placówek służby zdrowia,
 • rozpoznawania potrzeb i tworzenie mechanizmów pomocy rodzinie,
 • przeciwdziałania patologii społecznej oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzin patologicznych, oraz osób bezdomnych i bezrobotnych
 • rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Skład:

 • Marcin Bawej
 • Jadwiga Garbaciok
 • Tomasz Grudniok
 • Rafał Łataś
 • Artur Pawłowski
 • Rafał Świerk
 • Bożena Wojciechowska-Zbylut

2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Do komisji należą w szczególności zadania dotyczące:

 • funkcjonowania szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych
i kulturalnych,
 • promowania edukacji kulturalnej, regionalnej i ekologicznej dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałania patologiom występującym w środowisku dzieci i młodzieży,
 • współpracy ze środowiskami twórczymi i promowania artystów,
 • ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego (restauracja zabytków) w mieście,
 • propagowania aktywnych form wypoczynku.

Skład:

 • Agnieszka Beger
 • Jadwiga Garbaciok
 • Dawid Malcherek
 • Zofia Pogoda
 • Dorota Wichura
 • Bożena Wojciechowska-Zbylut

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do komisji należą w szczególności zadania dotyczące:

 • skarg na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych;
 • wniosków oraz petycji składanych przez obywateli;

Skład:

 • Agnieszka Beger
 • Adam Jankowiak
 • Zbigniew Nowak
 • Zofia Pogoda
 • Dorota Wichura

4. Komisja Gospodarki Miejskiej i Ekologii

Do komisji należą w szczególności zadania dotyczące:

 • opiniowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • planowania gospodarczego,
 • utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych,
 • środków przeznaczonych na zadania remontowe,
 • stanu dróg, ulic, mostów i placów,
 • zarządu i utrzymania dróg na terenie miasta zarówno w okresie letnim, jak i zimowym,
 • kształtowania i ochrony środowiska,
 • opiniowania i kontroli metod rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • inicjowania działań w zakresie gospodarki i segregacji odpadów,
 • Ochrony Środowiska.

Skład:

 • Adam Jankowiak
 • Gerda Król
 • Henryk Kurek
 • Artur Pawłowski
 • Łukasz Respondek

5. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Do komisji należą w szczególności zadania dotyczące:

 • planowania i kontroli wykonywania budżetu miasta (opiniowanie projektów uchwał budżetowych i około budżetowych),
 • kontroli gospodarowania mieniem komunalnym,
 • opiniowania spraw związanych z zaciąganiem pożyczek i kredytów,
 • analizy okresowych sprawozdań z wykonania budżetu miasta,
 • oceny finansów gminnych,
 • opiniowania spraw związanych z realizacją strategii rozwoju miasta,
 • analizy i opiniowania zadań miejskich w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów.

Skład:

 • Jacek Kamiński
 • Bartosz Karcz
 • Dawid Kostempski
 • Gerda Król
 • Mariusz Kubas
 • Urszula Owoc-Kania

6. Komisja Rewizyjna

Do komisji należą w szczególności zadania dotyczące:

 • kontroli działalności prezydenta miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych miasta,
 • rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz występowanie do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium prezydentowi miasta,
 • rozpatrywania i opiniowania skarg dotyczących zadań lub działalności prezydenta miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • wykonywania innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli.

Skład:

 • Bartosz Karcz
 • Jacek Kamiński
 • Rafał Łataś
 • Zbigniew Nowak
 • Łukasz Respondek

Do 7 stycznia przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach muszą przedstawić ich plany pracy na 2019 rok.

Dokładne informacje na temat komisji możecie znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Komentarze (4)    dodaj komentarz »

 • Ja

  Komisja finansów ...

 • Marcin

  Fajna ta komisja finansów nie umią się od kasy oderwać hihihihi

 • Mieszkaniec

  A gdzie Leopold,antyPO i Mat?

 • Zuzka

  Leopold myśli nad kolejną "tyradą"...

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.