Wiadomości z Świętochłowic

Co jest brane pod uwagę podczas podziału majątku? Zobacz jakie dokumenty są niezbędne

 • Dodano: 2022-03-10 12:15

Sam w sobie rozwód niesie za sobą wiele emocji, jednak często to nie koniec. Po przeprowadzonej sprawie rozwodowej przychodzi kolej na podział wspólnego majątku. Można tego dokonać w sposób polubowny lub na drodze sądowej. Sprawy bardziej się komplikują, kiedy małżonkowie nie mieli równego udziału w posiadanym majątku. Jak w takim razie przeprowadzić sprawiedliwy podział? Jakie dokumenty należy zbierać i na co się przygotować? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu, który dla Ciebie przygotowaliśmy!

Podział majątku - co dokładnie obejmuje?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego dochodzi do zawiązania między Wami wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Co to dokładnie oznacza? Wszystko co nabędziecie w trakcie trwania związku małżeńskiego, należy zarówno do Ciebie jak i Twojego małżonka. Wspólność majątkową małżeńską regulują przepisy art. 31 ust. 1 i 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: kro) stanowiące, że do wspólnego majątku zalicza się: 

 • uzyskiwane wynagrodzenie za wykonywaną pracę, 
 • dochody zarówno z majątku wspólnego jak i osobistego, 
 • wszystkie środki finansowe zgromadzone na rachunkach otwartych, pracowniczych i emerytalnych, 
 • składki gromadzone w ramach ubezpieczenia społecznego. 

Natomiast w skład majątku osobistego małżonków wchodzą co do zasady wszystkie dobra nagromadzone jeszcze przed zawiązanie wspólnoty majątkowej, a także: 

 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wspólność majątkowa małżeńska najczęściej ustaje poprzez rozwód, śmierć jednego z małżonków, a także na mocy umowy majątkowej małżeńskiej podpisanej przez małżonków.

Jak przeprowadzić sprawiedliwy podział majątku? Poznaj kilka rad eksperta

Kiedy wspólność majątkowa między małżonkami ustaje, możliwy jest podział majątku wspólnego. Oczywiście kluczem jest sporządzenie listy majątku podlegającego podziałowi oraz zgromadzenie koniecznych dokumentów. Teraz wiesz już, co będzie podlegało podziałowi. Możesz rozpocząć negocjacje. Jeśli polubowny podział nie będzie możliwy, koniecznym jest skierowanie sprawy do sądu – tutaj konicznym będzie przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego z zachowaniem restrykcji ustalonych przez stosowne przepisy prawa.  

Zdarzają się sytuacje, kiedy małżonkowie w różny sposób przyczyniali się do budowania majątku wspólnego. W takim przypadku, jeśli istnieją ważne powody, masz prawo żądać przyznania Ci większej części majątku, jednak to na Tobie leży ciężar dowodowy w tym zakresie. Musisz wykorzystać wszelkie dostępne dowody w postaci świadków, wyciągów bankowych oraz rachunków i faktur potwierdzających Twoje twierdzenia. Wszystkie wskazane dokumenty będą również potrzebne, kiedy konieczne będzie udowodnienie nakładów na majątek wspólny. Bardzo często jeden z małżonków nie ma wiedzy co dokładnie wchodzi w skład majątku wspólnego, choć podejrzewa, że współmałżonek ukrywa przed nim oszczędności, papiery wartościowe lub inne składniki tego majątku. Ja wtedy ustalić rzeczywisty skład majątku wspólnego? 

Aby mieć pewność, że sądowy podział majątku zostanie przeprowadzony z korzyścią dla Ciebie skorzystaj z pomocy doświadczonego adwokata. Prawnicy z kancelarii Chojka Kancelaria Adwokacka przez ponad 11 lat zdołali z sukcesem zakończyć wiele spraw o podział majątku wspólnego po rozwodzie. Decydując się na pomoc profesjonalisty zwiększysz swoją szansę na wygraną, a tym samym unikniesz nieprzyjemnych sytuacji ze strony byłego małżonka! Ponadto doświadczeni prawnicy wiedzą, jak odnaleźć majątek, który ukrywał przed Tobą współmałżonek. Skorzystaj z konsultacji już dziś! 
 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.