Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Czy bank może żądać zapłaty za korzystanie z kapitału po przegranym procesie frankowym?

  • Dodano: 2020-06-16 09:30, aktualizacja: 2020-06-18 11:26

Unieważnieniu mogą dziś podlegać zarówno kredyty frankowe indeksowe, jaki i denominowane. Można także dochodzić odfrankowienia tychże kredytów. Czy jednak bank może domagać się zadośćuczynienia?

Unieważnienie umowy frankowej pociąga za sobą bardzo poważne skutki prawne. Zanim więc podejmie się decyzję o pozwaniu banku, należy dokładnie przeanalizować korzyści (lub ich brak) takiego rozwiązania. 

Kredyty frankowe indeksowe oraz denominowane mogą dziś podlegać unieważnieniu. Na jego mocy frankowicz zobowiązany jest zwrócić bankowi bez odsetek i prowizji dokładnie taką kwotę, jaką otrzymał podczas zawierania umowy. 

Banki żądają wynagrodzenia – podstawy prawne 

Banki zaczęły rościć sobie prawo do wynagrodzenia od frankowiczów za korzystanie z kapitału, które miało znacząco przewyższać korzyści z unieważnienia umowy kredytowej.

Żądania takie, jak stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku, nie znajdują jednak oparcia w obowiązujących przepisach polskiego prawa – bank nie może domagać się zwrotu pieniędzy jedynie w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i nienależnym świadczeniu.

Sąd w Białymstoku oddalił takie roszczenie, podnosząc, iż bank – w przypadku unieważnienia umowy kredytu w HFC – nie może domagać się opłat czy odsetek za korzystanie z udostępnionego kapitału.

Podobnie stwierdzili Rzecznik Praw Obywatelskich Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Rzecznikiem Finansowym, orzekając, iż takie domaganie się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 oraz z udzieloną na jej podstawie ochroną konsumenta. 

Banki nie mają prawa żądać od frankowiczów żadnych dodatkowych opłat 

Wyrok orzeczony przez Sąd Okręgowy w Białymstoku można uznać za początek kształtowania się korzystnej dla frankowiczów linii orzeczniczej. Zgodnie z nią w momencie, kiedy sąd unieważni umowę kredytu w HFC, banki nie będą mogły domagać się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego kapitału. 

Jeżeli zamierzasz unieważnić lub odfrankwoić swój kredyt, udaj się do sprawdzonej kancelarii radcy prawnego. Fachowa pomoc zawsze popłaca. 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.