Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Kredyt gotówkowy do 50 tysięcy - Kto może wziąć?

 • Dodano: 2019-08-14 09:00

Kredyt gotówkowy jest kredytem dowolnego przeznaczenia. Kredytobiorca może zaciągnąć go w banku ale również w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Kwoty kredytów gotówkowych są bardzo zróżnicowane. Zdarza się tak, że wynoszą one nawet 50 tysięcy zł. Kto może zaciągnąć tak wysoki kredyt gotówkowy, jakie warunki należy spełnić aby go otrzymać? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Kredyt gotówkowy do 50 tysięcy zł, otrzymują osoby, które mają co najmniej dobrą historię kredytową oraz stosunkowo wysoką zdolność finansową. W innych przypadkach, instytucje bankowe mogą odrzucić wniosek.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy jest podstawowym produktem kredytowym w ofertach instytucji bankowych. Istotną informacją jest to, że kredytu mogą udzielać wyłącznie banki oraz SKOK-i - instytucje finansowe uprawnione do dokonywania czynności bankowych.

Podstawą udzielania kredytów, w tym kredytów gotówkowych, jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Art. 69 tejże ustawy stanowi, że umowa kredytu zobowiązuje bank do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel.

Osoba zaciągająca kredyt, jest zobowiązana do korzystania kredytu na warunkach określonych w umowie. Takich jak zwrot kwoty wykorzystanego kredytu, wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji od jego udzielenia.

 Prawo bankowe nakazuje, aby umowa kredytu miała zachowaną formę dokumentową czyli:

 • Strony umowy kredytowej,
 • Kwotę i walutę kredytu,
 • Cel kredytowania, ( jeśli musi być określony)
 • Zasady i termin spłaty kredytu,
 • Zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
 • Warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy,
 • Terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 • Wysokość prowizji, o ile jest pobierana,
 • Sposób zabezpieczenia spłaty,

Kredyt gotówkowy - Jak otrzymać?

Przed rozpoczęciem procedury instytucje bankowe dogłębnie sprawdzają wiarygodność i zdolność kredytową klienta. Zanim jednak bank zacznie analizować sytuację finansową kredytobiorcy, ten musi złożyć wniosek kredytowy i skompletować niezbędne dokumenty. Wśród nich znajdą się:

 1. Dokumenty potwierdzające tożsamość- dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem ( paszport),
 2. Zaświadczenie o dochodach finansowych klienta albo inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu.

Istotną informacją jest to, że przy zaciąganiu kredytu bank sprawdza klienta w bazach danych BIK-u .Negatywne informacje zapisane w Biurze Informacji Kredytowej mogą spowodować, że klient ubiegający się o kredyt gotówkowy, nie otrzyma go. Dlatego bankowe kredyty dla zadłużonych są niemożliwe.

Kredyt gotówkowy do 50 tyś. zł- dla kogo?

O kredyt gotówkowy może starać się każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej w polskich bankach i SKOK-ach, który ma odpowiednio wysoką zdolność kredytową. W przypadku kredytów gotówkowych na kwotę do 50 tysięcy zł, zdolność kredytowa klienta musi wystarczyć do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych jak i do normalnej spłaty codziennych zobowiązań finansowych.

Pamiętaj!

Każda oferta danej instytucji bankowej różni się od siebie. Aby wybrać najlepszą z nich, warto zajrzeć na kalkulator internetowy dotyczący kredytu gotówkowego do 50 tysięcy zł. Tam znajdziesz najważniejsze informacje takie jak wartość RRSO oraz inne parametry

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.