Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Obowiązkowe pity online

  • Dodano: 2016-12-30 11:45

Od roku 2015 płatnicy podatku PIT mają obowiązek przesyłania większości deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych wyłącznie w formie elektronicznej (pity online).

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy

Z mocy ustawy nowelizacyjnej podatnicy będą składali w większości pity online. Obowiązkiem przesyłania formularzy drogą komunikacji elektronicznej objęte są  sporządzane przez płatnika deklaracje: PIT-4 oraz PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-11 (również załącznika do niej PIT-R), IFT-1/IFT-1R i IFT-3/IFT-3R a także roczne rozliczenie podatku w imieniu podatnika PIT-40.

Pity online nieobowiązkowe

Pity online bezwzględnie muszą przesyłać płatnicy, którzy zatrudniają powyżej pięciu pracowników i sporządzają dane o dochodach tych podatników. Natomiast dla “małych” przedsiębiorców, zatrudniających do pięciu pracowników przewidziana jest możliwość składania deklaracji  w formie papierowej. Wyjątkiem są informacje IFT-3/IFT-3R, które nie mogą być złożone w formie papierowej, zawsze musi być składane jako pity online.

Podpis elektroniczny

Z obowiązkiem przekazywania deklaracji w formie elektronicznej łączy się konieczność posiadania przez płatnika  kwalifikowanego podpisu elektronicznego, uzyskanego we właściwej instytucji certyfikującej.

Takich instytucji jest w Polsce pięć:

  • Powszechne Centrum Certyfikacji www.certum.pl
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. www.kir.com.pl
  • Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej www.sigillum.pl
  • CenCert - Centrum Certyfikacji Kluczy www.cencert.pl
  • Centrum Certyfikacji EuroCert www.eurocert.pl

Zamówienie podpisu elektronicznego można złożyć elektronicznie. Po osobistym sfinalizowaniu nabycia podpisu należy przesłać do urzędu skarbowego pełnomocnictwo dla osoby w firmie, która będzie podpisywała pity online podpisem elektronicznym. Zgłoszenie takie składa się na formularzu UPL-1.

Firmy, które są rozliczane przez biura rachunkowe albo doradców podatkowych nie starają się o podpis elektroniczny, gdyż biura i doradcy używają podpisu wysyłając rozmaite pity online w imieniu swoich klientów. Wystarczy złożyć w US upoważnienie dla biura czy doradcy na formularzu UPL-1.

PFR głównym celem nowelizacji

Nowelizacja potrzebna była do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników PIT. Od nazwy angielskiej  pre-filed tax return powstał skrót PFR. Pity online umożliwiają automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do stworzenia usługi wstępnego wypełniania przez administrację podatkową zeznań w imieniu podatnika.


Każdy podatnik może wtedy skorzystać ze wstępnie wypełnionego zeznanie PIT. Jeśli nie będzie wprowadzał nowych danych, to prześle pit do urzędu skarbowego i uzyska poświadczenie jego odbioru. Jeśli natomiast zechce skorzystać z prawa do do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i ulg podatkowych oraz przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,to będzie musiał samodzielnie uzupełnić odpowiednie rubryki w deklaracji przygotowanej przez urzędników skarbowych.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.