Katalog firm

dodaj firmę

Szkoła podstawowa nr 19 im B. Chrobrego Świętochłowice

Adres i telefon

ul. Chrobrego 4
41-605 Świętochłowice
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 8:00 - 15:00
 • Wtorek: 7:00 - 15:00
 • Środa: 7:00 - 17:00
 • Czwartek: 7:00 - 17:00
 • Piątek: 7:00 - 15:30
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach

 

 

Program wychowawczy szkoły:
 • opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym realizowane podczas pobytu dziecka w szkole oraz w trakcie zorganizowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych,
 •  konstruowany jest w oparciu o przesłania zawarte w misji i wizji szkoły,
 • opracowuje, po dokonaniu diagnozy środowiska szkoły pedagog szkolny wraz z zespołem nauczycieli
 • powołanych przez dyrektora szkoły. Program wychowawczy oraz wszelkie jego zmiany uchwala rada
 • pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
 • określa: naczelne cele wychowania oraz zadania wychowawcze: szkoły, nauczycieli, rady rodziców, rady
 • pedagogicznej i samorządu uczniowskiego,
 • obejmuje plany działań wychowawczych dla poszczególnych poziomów z uwzględnieniem: celówwychowania, przewidywanych efektów działań wychowawczych, celów operacyjnych oraz szczegółowych
 • zadań i form realizacji.

 

Cele i zadania szkoły:

 Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 
Celami szkoły są:
 • stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju;
 • wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki na wyższych szczeblachkształcenia i w życiu we współczesnym świecie;
 • nauczanie i wychowanie zgodnie z zasadami: poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu,
 • poszanowania dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata - w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy;
 • stałe podnoszenie jakości pracy dyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

 

Nasze projekty:

 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Szkoła Dobrze Wychowana
 • Nie pal przy mnie, proszę
 • Trzymaj formę
 • Dopalacze - Wypalacze
 • Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

 

 
 
Zapraszamy Cię do wybrania naszej szkoły! 
 
Zadbamy o Ciebie!

 

 

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
 • Szkoła podstawowa nr 19 im B. Chrobrego posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Świętochłowic od 2007 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

123następna »

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.