Katalog firm

dodaj firmę

Szkoła podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego Świętochłowice

Adres i telefon

ul. Wiśniowa 9
41-600 Świętochłowice
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 7:00 - 15:00
 • Wtorek: 7:00 - 15:00
 • Środa: 7:00 - 15:00
 • Czwartek: 7:00 - 15:00
 • Piątek: 7:00 - 15:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Szkoła Podstawowa nr 8 w Świętochłowicach

 

"Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku,  radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Będziemy postępować tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój."

 

Zadania szkoły:

Edukacja szkolna ma za zadanie:

 • poznanie oraz przyswajanie wiedzy i umiejętności w dostosowaniu do rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży;
 • zapoznanie z wielkimi osiągnięciami myśli ludzkiej i dorobkiem kulturalnym ludzkości;
 • tworzenie warunków do rozwoju twórczego myślenia, wrażliwości estetycznej i samokształcenia dzieci i młodzieży;
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszej nauki w gimnazjum;
 • przygotowanie do uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu;
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, uczenie szacunku i tolerancji do osób o innych poglądach i przekonaniach religijnych i społecznych;
 • zachęcanie do poznawania samego siebie i odpowiedzialności za swoje zachowanie i swoich bliskich;
 • propagowanie krajoznawstwa i turystyki, czynnego udziału w działalności sportowej i rekreacyjnej;
 • kształtowanie wzorów osobowych wynikających z dorobku historycznego i kulturalnego narodu polskiego i tradycji regionalnych oraz wychowania patriotycznego.
 • wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach (narkotyki, dopalacze, tytoń
 • alkohol, napoje energetyczne) i możliwościach uzyskania pomocy.
 • możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

 

Cele szkoły:

Wyszczególnione powyżej zadania osiągane są przez:

 • tworzenie warunków ułatwiających uczniom nabywanie wiedzy, umiejętności i sprawności;
 • zapewnienie dostępu do nowoczesnych środków dydaktycznych i możliwości korzystania z technologii informatycznej;
 • preferowanie metod aktywizujących intelektualnie uczniów;
 • kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia więzi z własnym narodem, uwzględniając w szczególny sposób przynależność do  regionu.
 • tworzenie warunków materialnych dla pełnego korzystania z różnorodnych form rekreacji, wypoczynku, działalności sportowej i kulturalnej;
 • otoczenie szczególną troską dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie umożliwiając im należyte funkcjonowanie w środowisku szkolnym;
 • organizację kół przedmiotowych i innych zajęć pozalekcyjnych.
 • funkcjonowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych: „Higiena osobista i higiena otoczenia”, 
 • „Zapobieganie agresji”, „Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją a w szczególności narkomanią, alkoholizmem”, dopalaczami.

 

Oferta Szkoły:

Grono [...]gogiczne naszej szkoły to życzliwa dzieciom, wykwalifikowana kadra nauczycielska.

Zaplecze szkoły to estetyczne i funkcjonalnie wyposażone sale lekcyjne, pracownia komputerowa z internetem, biblioteka z czytelnią, świetlica, stołówka, sala gimnastyczna i basen.

Nasza szkoła zapewnia:

- wysoki poziom nauczania,

- wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,

- przyjazną i serdeczną atmosferę,

- świetlicę,

- dobre warunki lokalowe.

 

 

Projekty w szkole:

 

 • Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Mleko w szkole
 • Owoce w szkole
 • Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń
 • Twoje dane - twoja sprawa

 

Zapraszamy Cię do nas!

Postaramy się, abyś czuł się w naszej szkole komfortowo, przyjaźnie i bezpiecznie!

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
 • Szkoła podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Świętochłowic od 2007 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

123następna »

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.