Wiadomości z Świętochłowic

Aktualny stan prac na stawie Kalina

  • Dodano: 2021-09-20 08:15, aktualizacja: 2021-09-20 06:30

Informujemy, że w rejonie stawu Kalina prowadzone są obecnie prace, związane z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

W kwietniu bieżącego roku, rozpoczęto prace, które skupiały się na wykonaniu tzw. bariery przeciwfiltracyjnej w gruncie, okalającej hałdę odpadów byłych Zakładów Chemicznych Hajduki, mające za zadanie niedopuszczenie do dalszego przenikania zanieczyszczeń z hałdy na okoliczne tereny.

Ten etap prac został zakończony

W sierpniu rozpoczął się kolejny etap prac, związanych m.in. z wydobyciem zanieczyszczonych osadów dennych z dna stawu, poddaniu ich procesowi odwadniania i przygotowania do neutralizacji. Na przeprowadzenie tego zakresu prac Wykonawca zaplanował cztery miesiące a jego zakończenie powinno nastąpić na przełomie bieżącego i przyszłego roku.

Niestety, pomimo wprowadzonych środków zapobiegawczych, takich jak wykonanie wałów ziemnych na granicy prowadzonych prac, pozostawienie roślinności ekranującej, proces wydobycia osadów z dna stawu wiąże się z pojawieniem się uciążliwości zapachowych, związanych z parowaniem wody z powierzchni zbiornika wodnego (staw Kalina ma powierzchnię 5 ha). W trakcie pracy refulera dochodzi do nieznacznego wymieszania się wody z osadami dennymi, co powoduje wzrost stężenia fenolu w wodzie. O takim scenariuszu informowaliśmy w trakcie spotkań z mieszkańcami bazując na doświadczeniach Wykonawcy kontraktu w trakcie podobnych realizacji.

Stąd też najbardziej odczuwalne są uciążliwości zapachowe, które odnotowuje się przede wszystkim poza godzinami prac Wykonawcy – wieczorami, w godzinach wczesno porannych (woda w zbiorniku ma wyższą temperaturę od powietrza w nocy, czy nad ranem, w konsekwencji proces parowania zachodzi szybciej).

Nadmieniamy, że wykonawca prowadzi bieżący monitoringu zanieczyszczeń powietrza (pomiar pasywny) w czterech punktach zlokalizowanych wokół stawu. Jak dotąd, wyniki pomiarów nie wskazywały na przekroczenia tzw. „wartości odniesienia” podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010r. nr 16 poz.87).

Przedkładamy komplet sprawozdań z badań zanieczyszczeń powietrza (prowadzony od początku badań  – od dnia 15.03.2021) do końca sierpnia 2021 – pomiary prowadzone są w sposób ciągły.

Kilka słów odnośnie metody badania:

  • Zastosowano tzw. pasywną metodę pomiaru, która „nie wymaga wymuszonego przepływu powietrza przez układ pomiarowy, gdyż zanieczyszczenia wnikają wraz z powietrzem do środka próbnika na drodze dyfuzji, a następnie, za pomocą czynnika absorbującego zostają zatrzymane w jego wnętrzu”.
  • Ilość zaabsorbowanej substancji zależna jest od stężenia zanieczyszczenia w powietrzu, a także czasu ekspozycji.
  • Po tygodniu ekspozycji na czynniki zewnętrzne, próbniki trafiają do laboratorium, w którym określa się ilość, rodzaj wchłoniętych przez próbniki zanieczyszczeń metodą chromatografii gazowej.
  • Następnym krokiem jest przeliczenie uzyskanego stężenia zanieczyszczeń w próbce na ilość zanieczyszczeń w m3 powietrza – co wykonuje laboratorium w oparciu o informację nt. długości czasu ekspozycji próbki i tzw. wartości współczynnika dyfuzji. “

Komentarze (1)    dodaj »

  • Karlus ze Hugobergu

    Fajnisto ta lista z boiskami,,siłownią skat-parkiem i innymi ATRAKCJAMI yno kiedy to nastąpi ani słowa.Co do tego fenlowego smrodu to my to znomy uod prawie sio lot.To co teras sie tam wynokwio tysz szczimiymy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również