Wiadomości z Świętochłowic

Bez przemocy, bez używek - wspólna inicjatywa mundurowych i przedstawicieli SOW Przystań

  • Dodano: 2021-09-03 06:15, aktualizacja: 2021-09-03 06:27

Świętochłowicka Policja wspólnie z miejscowym SOW „Przystań” zorganizowała inicjatywę pod nazwą „Można inaczej - bez przemocy, bez używek”.

Jak sama nazwa wskazuje obejmuje tematykę uzależnień oraz przemocy domowej. W ramach przedsięwzięcia w sobotę odbyła się wycieczka do krainy białych skał wapiennych, czyli Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Na uczestników czekało wiele atrakcji.

To jednak nie koniec wspólnej inicjatywy

Wkrótce przewidziano kolejne z cyklu czterech spotkań profilaktycznych.

W ostatni weekend wakacji odbyła się jednodniowa wycieczka zorganizowana w ramach projektu profilaktyczno-turystycznego. Oprócz policjantki ze świętochłowickiej komendy oraz przedstawicieli miejscowego SOW „Przystań”, w wyjeździe na teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej uczestniczyły dzieci i młodzież zamieszkująca Świętochłowice oraz ich rodzice i opiekunowie. Wszystko za sprawą przedsięwzięcia realizowanego przez świętochłowicką Policję wspólnie z miejscowym Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”. Jego celem jest reintegracja społeczna osób uzależnionych i ich rodzin, czyli działalność zmierzająca do odbudowania i umocnienia umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Na uczestników sobotniego przedsięwzięcia pod nazwą „Można inaczej - bez przemocy, bez używek” czekało wiele atrakcji. Wycieczka zaczęła się od zbiórki na ul. Chorzowskiej. Następnie łącznie 38 uczestników wyruszyło autokarem w trasę, kierunek - Jura Krakowsko - Częstochowska. Przygoda rozpoczęła się od zwiedzania ruin Zamku w Olsztynie. Korzystając z pięknej i słonecznej pogody, sympatycy pieszych wędrówek, spróbowali swoich sił, przemierzając szlakami Jury. Na kolejnym etapie wycieczki znalazł się także szczyt nazywany Jurajskim Małym Giewontem, a mowa tutaj o Górze Biakło, wznoszącej się nad Olsztynem na wysokość 340 metrów nad poziomem morza. Na koniec uczestnicy przejechali do Przybynowa, gdzie na wszystkich czekała główna część wyjazdu, czyli ognisko oraz zajęcia profilaktyczne dla uczestników i warsztaty mydlarskie, zwiedzanie Skansenu, odwiedziny i karmienie zwierząt. Oprócz pogadanki profilaktycznej o używkach, przemocy i emocjach, świętochłowicka policjantka promowała zdrowe życie, wolne od alkoholu i narkotyków poprzez sportowy tryb życia. Dla młodzieży i ich rodziców zorganizowane były różnego rodzaju gry i konkursy, w tym zabawa w „zbijaka”.

Inicjatywa „Można inaczej - bez przemocy, bez używek” została w całości sfinansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Jej głównym celem jest zwiększenie wiedzy rodzin na temat przemocy w rodzinie, sposobów reagowania na przemoc, problemu nadużywania alkoholu i używek oraz uzyskiwania pomocy i specjalistycznego wsparcia, a także wsparcie rodzin w kryzysie. Celem całego przedsięwzięcia jest również promowanie zdrowego trybu życia poprzez promowanie trzeźwości i postaw sprzyjających zdrowiu. Działania profilaktyczne prowadzone przez organizatorów dotyczą stosowania umiejętności komunikacyjnych, poznawania własnej wartości, ale również zdobywania wiedzy na temat szkodliwych skutków nadużywania alkoholu i substancji odurzających. Dotyczą zachowań asertywnych, przeżywania i okazywania uczuć, radzenia sobie ze stresem i napięciem, wiedzy na temat procesu wejścia w uzależnienie i wyjścia z niego, wskazówek jak poradzić sobie z problemami własnymi i rodziny oraz rozwoju własnych zainteresowań.

To jednak nie koniec. W ramach wspólnej inicjatywy miejscowa Policja i SOW „Przystań” zaplanowały cykl 4 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych przewidzianych dla rodziców i dzieci. Przed uczestnikami jeszcze 3 warsztaty, bowiem pierwsze odbyły się pod koniec sierpnia w siedzibie „Przystani”. Wzięła w nim udział Specjalistka Psychoterapii Uzależnień z Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach, która omówiła z uczestnikami kwestię problemu alkoholowego u dorosłych oraz wskazała miejsca, gdzie można znaleźć pomoc.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.