Wiadomości z Świętochłowic

Dodatkowe 3 mln zł dla Świętochłowic na walkę ze skutkami gospodarczymi COVID-19

  • Dodano: 2020-07-22 06:45, aktualizacja: 2020-07-22 06:55

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach, na wniosek Prezydenta Miasta – Daniela Begera, otrzymał dodatkowe 3 mln zł z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z łagodzeniem skutków gospodarczych związanych z COVID-19.

Od początku funkcjonowania ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach otrzymał już łącznie 15 mln zł wsparcia, z czego 10 mln zł jest już na kontach osób, które złożyły stosowne wnioski.

Dodatkowa kwota ustalona z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy zostanie przeznaczona na realizację zadań obejmujących dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innych umów, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych, udzielanie pożyczek bezzwrotnych ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Zadania będą realizowane w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do wyczerpania ustalonych kwot. Od ustalonej wyżej z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy kwoty dodatkowych środków Funduszu Pracy ustalona została także dodatkowa kwota 15 000 zł środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach w 2020 roku kosztów obsługi wyżej wymienionych zadań.

Przypominamy, że wszystkie osoby chcące otrzymać wsparcie muszą złożyć stosowny wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach bezpośrednio, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.


http://www.swietochlowice.pl/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również