Wiadomości z Świętochłowic

Kim są dzielnicowi i jakie są ich zadania?

  • Dodano: 2021-04-29 08:15, aktualizacja: 2021-04-29 06:01

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.

Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. To ludzie otwarci, dostępni, wzbudzający zaufanie, znający swoje kompetencje jako policjanci, ale umiejący również wskazać podmioty odpowiedzialne za poszczególne obszary życia społecznego, do których należy również szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne.

Spektrum zadań dzielnicowych jest bardzo szerokie, dla przykładu można wymienić:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;
  • dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;
  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowi realizują swoje zadania na poziomie lokalnym. Każdy dzielnicowy posiada „swój rejon służbowy”. Dzielnicowi nie wyróżniają się spośród innych policjantów, ani umundurowaniem, ani wyposażeniem, czy też uzbrojeniem. Posiadają pełne kompetencje przysługujące każdemu policjantowi. Jednak z racji wykonywanych zadań, dzielnicowi są policjantami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe. Aby zostać dzielnicowym policjant musi posiadać minimum 3 lata stażu służby. Dzielnicowi przechodzą specjalistyczne kursy, które poszerzają ich umiejętności między innymi w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej, profilaktyki społecznej, rozwiązywania sporów, czy też problematyki uzależnień.

Dzielnicowi są policjantami pierwszego kontaktu, w związku z czym dla Państwa wygody zostali wyposażeni w niezbędne narzędzia komunikacji.

Każdy dzielnicowy został wyposażony w służbowy telefon komórkowy, którego numer został „przypisany do rejonu służbowego”, co oznacza, iż nawet w przypadku zmiany personalnej na stanowisku dzielnicowego znany Państwu numer nie ulega zmianie. Podobnie każdy dzielnicowy ma zapewniony dostęp do poczty elektronicznej, której adres dla ułatwienia rozpoczyna się od wyrażenia dzielnicowy.xxx@xx.policja.pl. Analogicznie jak numer służbowego telefonu komórkowego, adres ten jest przypisany do rejonu służbowego i nie ulega zmianie. Podany adres mailowy ułatwi Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania formalnych zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo. W sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numerów alarmowych 112.

Dane kontaktowe swojego dzielnicowego mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej komendy w zakładce 'Twój Dzielnicowy"


 

Kolejnym miejscem informacji kontaktowych do dzielnicowych jest aplikacja "Moja Komenda"

Dla Państwa wygody w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” opracowano i wdrożono do powszechnego użytku aplikację „Moja Komenda”. Jest to aplikacja bezpłatna, opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS. Po jej zainstalowaniu może pracować w trybie off-line, jednak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy zapewnieniu dostępu do sieci Internet. Baza danych zawiera informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe wszystkich dzielnicowych z terenu kraju. Jest to narzędzie, które zapewnia Państwu szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju. Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.

Przypominamy, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112.

Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji o jednostkach Policji, jak i dzielnicowych. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie aplikacja sama odnajdzie najbliższy policyjny obiekt, wskaże trasę dojścia lub dojazdu. „Moja Komenda” umożliwia również wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym oraz podgląd siedziby jednostki w trybie „Street view”. Dane nawigacyjne oraz „Street view” aktualizowane są przez operatorów zewnętrznych. Wystarczy, że wprowadzą Państwo miejscowość, nazwę ulicy i numer posesji, a aplikacja wyszuka dzielnicowego, który dba o ten rejon. Dzielnicowych można wyszukiwać także po ich imionach i nazwiskach. Dla ułatwienia Państwu obsługi, w przypadku małych miejscowości, wystarczy wpisać samą nazwę miejscowości. Dzięki aplikacji mogą Państwo odnaleźć najbliższą jednostkę Policji, sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać pełne dane teleadresowe i połączyć się z nim jednym kliknięciem, jak też wysłać wiadomość e-mail. Dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo, stąd też w sytuacji, kiedy dzielnicowy nie odbiera służbowego telefonu komórkowego, aplikacja jednym kliknięciem przekieruje Państwa do jednostek, w których pełnią oni służbę, gdzie uzyskają Państwo informację dotyczącą dostępności dzielnicowych. Podany adres mailowy ułatwi Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania formalnych zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Aplikacja „Moja Komenda” zapewnia również bezpośredni dostęp do portali internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji, jak i mediów społecznościowych.

Aplikację pobrać można pod poniższym adresem:
Dla urządzeń systemu Android – Link
Dla urządzeń systemu iOS - Link

Informacje zawarte w aplikacji są stale udoskonalane i aktualizowane i zależy nam na Państwa opinii. Jeśli znaleźli Państwo błąd lub chcą Państwo podzielić się swoim zdaniem na temat „Mojej Komendy”, prosimy o kontakt na adres: rzecznik@mswia.gov.pl.

Kim są dzielnicowi i jakie są ich zadania?

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.