Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Kwalifikacja wojskowa w Świętochłowicach rusza 30 marca!

 • Dodano: 2020-02-04 09:45, aktualizacja: 2020-02-04 11:57

Wczoraj rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa 2020. Potrwa ona do 30 kwietnia. Obejmie około 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2001 roku. Jak wygląda kwalifikacja wojskowa, kto musi się stawić i gdzie? Sprawdźcie!

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla młodych świętochłowiczan ruszy 30 marca i zakończy się 7 kwietnia. Osoby, które mają obowiązek uzyskać kategorię zdolności do służby wojskowej powinny pojawić się w tym czasie w Szpitalu Powiatowym przy ul. Chorzowskiej 36.

Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej czas trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalony został na okres od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

- Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia - informuje WKU.

W każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej. Każda osoba, która się stawia do kwalifikacji wojskowej, otrzyma orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.

Po zebraniu wszystkich danych, otrzymuje się jedną z czterech kategorii:

 • kategoria A - oznacza osobę zdolną do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria B - oznacza osobę czasowo niezdolną do czynnej służby wojskowej; można ją otrzymać jeśli jest prawdopodobne, że w ciągu 24 miesięcy stan zdrowia ulegnie poprawie,
 • kategoria D - oznacza osobę niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • kategoria E - oznacza osobę trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku muszą obowiązkowo się stawić:

 • Mężczyźni urodzeni w 2001 roku.
 • Mężczyźni urodzeni w latach 1999-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 • Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
  • Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 • Kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów.
 • Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Co trzeba ze sobą przynieść na kwalifikację wojskową?

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły

Czy trzeba się stawić na wezwanie?

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia do stawienia się. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Część WKU ustaliła już terminarze badań w woj. śląskim

Miasto Adres Termin
Katowice ul Krakowska 136

od 10.02 do 26.03.2020

oraz

od 21 do 23.04 2020

Mysłowice ul. Strumieńskiego 4
(budynek MOK)

od 2.03 do 19.03.2020

oraz

20,23,25 marca 2020

Jaworzno ul Północna 9c

od 6.04 do 27.04.2020

oraz

28.04.2020

Chorzów Starochorzowski Dom Kultury Chorzów
ul. Siemianowicka 59

od 17.02.2020

do 02.03.2020

Piekary Śląskie Ośrodek Kultury "Andaluzja"
ul. Oświęcimska 45

od 15.04.2020

do 27.04.2020

Ruda Śląska

Budynek B Urzędu Miasta Ruda Śląska
ul. Niedurnego 46

od 24.02.2020

do 24.03.2020

Siemianowice Śląskie Przychodnia Lekarska
ul. Jana Pawła II 1

od 04.03.2020

do 13.03.2020

Świętochłowice Szpital Powiatowy Świętochłowice
ul. Chorzowska 36

od 30.03.2020

do 07.04.2020

Bielsko-Biała

Budynek Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
ul. Emilii Plater 14

od 03.02 do 16.03.2020

oraz

od 19.03 do 23.04.2020

Zabrze ul. Karola Miarki 5

od 24.02.2020

do 31.03.2020

Bytom ul. Smolenia 35

od 12.03.2020

do 21.04.2020

Gliwice ul. Zawiszy Czarnego 7

od 03.02 do 28.02.2020

oraz

od 19.03 do 24.04.2020

Żory  Osiedle Sikorskiego 52

 od 03.04.2020

do 16.04.2020

Rybnik ul. Rudzka 13

od 19.02.2020

do 18.03.2020

Wodzisław Śląski

ul. św. Wawrzyńca 1

od 24.02.2020

do 27.04.2020

Mikołów ul. Konstytucji 3 Maja 18

od 20.03.2020

do 10.04.2020

Tychy ul. Ciasna 3

od 18.03 do 07.04.2020

oraz

14.04 do 16.04.2020

Pszczyna ul. Antesa 11

od 02.03.2020

do 26.03.2020

Na poszczególnych stronach internetowych WKU można znaleźć potrzebne informacje. Adresy są następujące:

Zobacz także

Komentarze (5)    dodaj komentarz »

 • Mm

  Służba wojskowa powinna być obowiązkowa. Dobrze opłacana, ale obowiązkowa. Z możliwością dokształcania. Same dziewczynki teraz po ulicach chodzą. Dobrze, garstka mężczyzn też jest.

 • Mm

  Służba wojskowa powinna być obowiązkowa. Dobrze opłacana, ale obowiązkowa. Z możliwością dokształcania. Same dziewczynki teraz po ulicach chodzą. Dobrze, garstka mężczyzn też jest.

 • ???

  Szykują młodych chłopców na wojnę???

 • Anka z zaścianka

  Nie, nie szykują. Do wojska idą ci co chcą. A przydałoby się to każdemu, nauczyliby się dyscypliny i odpowiedzialności za innych. Dziś do wojska nie biorą jak leci. Armia potrzebuje naprawdę mądrych mężczyzn, wszechstronnie wykształconych ze znajomością języków obcych.

 • mieszkaniec

  Do bycia chopem z jajami, konkretna ścieżka kariery, polecam każdemu kto się nadaje do pracy po za miejscem zamieszkania.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.