Wiadomości z Świętochłowic

LIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

 • Dodano: 2022-01-21 06:00, aktualizacja: 2022-01-21 06:13

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu LIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad LII sesji
  Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/168/19 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XV/145/15 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości
  i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej uchwałą Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta przyjętego Uchwałą nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19.09.2016 r., z późniejszą zmianą, w zakresie terenów oznaczonych symbolami: C6.14UO, C12.20U, C12.23U i C1.3Z.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe przyjętego Uchwałą nr V/39/15 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 28.01.2015 r. w zakresie obszaru wyznaczonego granicami terenu L2.1Z oraz terenów oznaczonych symbolami L2.32UO, L2.33US, L2.34Z, KW3 i KW4.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli Gminy Świętochłowice w Zgromadzeniu Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
 15. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 17 grudnia 2021 r. do 25 stycznia 2022 r.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zakończenie sesji.

Komentarze (1)    dodaj »

 • CBA

  KIEDY RODZINA KOSTEMPSKICH ODDA 100 MILIONÓW MIESZKAŃCOM

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również