Wiadomości z Świętochłowic

Odprawa roczna świętochłowickiej policji

  • Dodano: 2022-02-14 06:00, aktualizacja: 2022-02-14 06:10

W Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się odprawa roczna, podsumowująca pracę miejscowej Policji w 2021 roku. Podczas wideokonferencji szef świętochłowickich policjantów podinspektor Dawid Gil zaprezentował i omówił wyniki oraz sukcesy zeszłorocznej pracy podległych policjantów. Jednocześnie nakreślił priorytety na nowy rok.

Na koniec Komendant podziękował za służbę i poświęcenie podczas realizacji zadań w tym trudnym czasie pandemii

Podobnie jak w ubiegłych latach, na początku nowego roku w budynku Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się narada roczna podsumowująca pracę miejscowych stróżów prawa w roku 2021. Wzorem poprzedniego roku, również i w tym spotkanie odbyło się zdalnie w formie wideokonferencji. Mimo ograniczeń wtorkowa odprawa służbowa dla jej uczestników była nie mniej doniosła niż wszystkie wcześniejsze. Przewodniczył jej Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach podinspektor Dawid Gil wraz ze swoim zastępcą młodszym inspektor Moniką Francikowską. W naradzie udział wzięła kadra kierownicza poszczególnych wydziałów świętochłowickiej jednostki. Pandemia koronawirusa wymusiła organizację narady w bardziej kameralnym gronie. Ze względu na zachowanie ścisłego reżimu sanitarnego odbyła się ona bez udziału gości tj. przedstawicieli instytucji, które na co dzień ściśle współpracują z miejscową policją, a bez których nie byłoby możliwe realizowanie codziennych zadań służbowych. Komendant podkreślił, że choć miniony rok z uwagi na walkę z Covid-19 był trudny, to był to czas dobrej współpracy policji z chorzowską prokuraturą, sądem, miejscowymi władzami samorządowymi, urzędami oraz wieloma innymi podmiotami, co przysłużyło się do poprawy bezpieczeństwa świętochłowiczan.
Gospodarz uroczystości rozpoczął od przedstawienia sprawozdania obejmującego stanu bezpieczeństwa na terenie miasta w 2021 rok oraz wyniki osiągnięte przez Świętochłowickich policjantów. Podkreślił jednocześnie, że miniony rok przyniósł oczekiwane efekty, pomimo realizacji przez policjantów dodatkowych zadań - wspierających służby sanitarne. W trakcie spotkania Komendant wraz ze swoim Zastępcą przedstawił wyniki ubiegłorocznej pracy poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego oraz służb logistycznych. Zwrócił również uwagę na dotychczasową współpracę, wsparcie finansowe oraz pomoc w podejmowanych przedsięwzięciach, udzielane świętochłowickiej policji przez władze samorządowe. W ostatniej części narady szef miejscowych mundurowych wskazał priorytety na bieżący rok. Na koniec Komendant podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za dotychczasową służbę, zaangażowanie i poświęcenie w tym niezwykle trudnym czasie, jakim jest pandemia koronawirusa oraz motywował ich do dalszej pracy, życząc aby w roku 2022 jej efekty jeszcze bardziej wpływały na bezpieczeństwo w mieście i przynosiły satysfakcję samym mundurowym.

Chcąc w małym zakresie wskazać efekty realizowanych zadań i czynności przez świętochłowickich stróże prawa, poniżej przedstawiamy wyniki ich pracy, osiągnięte pomimo natłoku zadań i czynności związanych z walką z epidemią koronawirusa.

Infografika numer 1

W 2021 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach wszczęto 1330 postępowań przygotowawczych (o 16 mniej niż w 2020 roku). Dynamika przestępczości wyniosła 98,80%, przy wykrywalności sprawców przestępstw wynoszącej 80%.

Ponad 77% wykrycie w obszarze przestępczości kryminalnej plasuje tutejszą komendę w grupie najlepszych jednostek województwa śląskiego. Jednocześnie ponad 54% wynik uzyskany w zakresie wykrywalności sprawców w siedmiu wybranych kategoriach przestępstw pospolitych, a więc najbardziej dotkliwych społecznie przestępstw, co wskazuje na bardzo dobrą pracę świętochłowickich policjantów.

Na szczególną uwagę zasługuje również efektywność pracy świętochłowickich stróżów prawa w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. W 2021 roku świętochłowiccy policjanci przechwycili łącznie 4598 gram narkotyków, które nie trafiły na ulice naszego miasta, co jest diametralnym 91% wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. Wzrosła również wykrywalność sprawców tych przestępstw do poziomu 99,40%.

W efekcie podjętych działań świętochłowiccy policjanci zabezpieczyli między innymi:

  • 2337 gram marihuany,
  • 1542 gram amfetaminy.

Realizowane również w obszarze poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym czynności przyniosły oczekiwane efekty w postaci obniżenia ilości wypadków drogowych zaistniałych na terenie naszego miasta z 18 do 15 zdarzeń. Niestety pomimo spadku tego rodzaju zdarzeń, w ich wyniku 1 osoba poniosła śmierć. Ilość osób rannych w wypadkach również zmalała. Policjanci przeprowadzili łącznie 28690 badań na zawartość alkoholu, czyli o ponad 3000 więcej niż w 2020 roku, dzięki czemu wyeliminowali z ulic miasta o 14 nietrzeźwych kierujących więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Pozytywnym aspektem jest również utrzymujący się na wysokim poziomie wskaźnik ilości funkcjonariuszy prewencji skierowanych do służby patrolowej/obchodowej, który w 2021 wynosił 6043 służb 8-godzinnych, co miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny w Świętochłowicach.

Istotne jest, że podpisane porozumienie i wsparcie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pozwoliło na skierowanie do służby dodatkowych patroli Policji. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa ogólnego stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Dzięki porozumieniu udało się wygenerować 200 dodatkowych dwuosobowych służb.

Kolejnym ważnym obszarem w działalności świętochłowickiej policji są działania profilaktyczne. Działaniami profilaktycznymi objęto dzieci i młodzież wszystkich placówek oświatowych, a także dorosłych mieszkańców oraz seniorów gminy Świętochłowice. Spotkania odbywały się z zachowaniem ściśle określonego reżimu sanitarnego lub w formie zdalnej, korzystając z połączenia online. Mundurowi w trakcie prelekcji omawiali zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Zrealizowano 221 spotkań, w których uczestniczyło 9586 uczestników.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.