Wiadomości z Świętochłowic

W Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się odprawa roczna

  • Dodano: 2021-01-26 07:00, aktualizacja: 2021-01-26 07:07

W Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się odprawa roczna, podsumowująca pracę miejscowej Policji w 2020 roku. Podczas wideokonferencji zaprezentowano i omówiono wyniki osiągnięte przez świętochłowickich policjantów w ubiegłym roku.

Szef miejscowych policjantów kom. Bogdan Kołodziej zaprezentował i omówił wyniki oraz sukcesy zeszłorocznej pracy podległych policjantów, jednocześnie nakreślając priorytety na nowy rok. Na koniec Komendant podziękował za służbę i niezwykłe poświęcenie w tym trudnym czasie pandemii.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w połowie stycznia br. w budynku Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się narada roczna podsumowująca pracę miejscowych mundurowych w 2020 roku. Tym razem była to inna niż wszystkie odprawy, jednak nie mniej doniosła, bowiem odbyła się zdalnie w formie wideokonferencji. Odprawie służbowej przewodniczył Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach kom. Bogdan Kołodziej wraz ze swoim zastępcą mł.insp. Moniką Francikowską.

W naradzie udział wzięła kadra kierownicza poszczególnych wydziałów

Gospodarz uroczystości, szef świętochłowickich policjantów rozpoczął od podziękowań za zaangażowanie i wytężoną pracę wszystkim policjantom i pracownikom miejscowej komendy. Następnie Komendant przedstawił sprawozdanie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta za ubiegły rok. Podkreślił, że miniony rok przyniósł oczekiwane efekty. W trakcie spotkania przedstawiono wyniki ubiegłorocznej pracy poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego oraz służb logistycznych. Komendant wskazał również priorytety na 2021 rok. Jednym z nich będą m.in. działania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności na eliminowaniu zagrożeń związanych z udziałem pieszych, a także eliminowaniu nieodpowiedzialnych kierujących, prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Pandemia koronawirusa wymusiła organizację narady w bardziej kameralnym gronie

Ze względu na zachowanie ścisłego reżimu sanitarnego odbyła się ona bez udziału gości tj. przedstawicieli instytucji, które na co dzień ściśle współpracują z miejscową policją, a bez których nie byłoby możliwe realizowanie codziennych zadań służbowych. Komendant podkreślił, że choć miniony rok z uwagi na walkę z Covid-19 był trudny, to był to czas dobrej współpracy policji z chorzowską prokuraturą, sądem, miejscowymi władzami samorządowymi, urzędami oraz wieloma innymi podmiotami, co przysłużyło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Świętochłowic. Komendant zwrócił również uwagę na dotychczasową współpracę, wsparcie finansowe oraz pomoc w podejmowanych przedsięwzięciach, udzielane świętochłowickiej policji przez władze samorządowe.

Na koniec Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za dotychczasową służbę i poświęcenie w tym niezwykle trudnym czasie, jakim jest pandemia koronawirusa oraz motywował ich do dalszej pracy, aby w roku 2021 jej efekty były jeszcze bardziej satysfakcjonujące co ubiegłoroczne.

Chcąc przybliżyć trud i zaangażowanie, jaki w codzienną służbę wkładają świętochłowiccy stróże prawa, wykonując zadania ustawowe, poniżej przedstawiamy wyniki ich pracy w 2020 roku, osiągnięte pomimo natłoku zadań i czynności związanych z walką z epidemią koronawirusa.

W 2020 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach wszczęto 1346 postępowań przygotowawczych (o 79 mniej niż w 2019 roku), w których stwierdzono 1313 przestępstw (w 2019 roku – 1482). Dynamika przestępczości wyniosła 94,5%, przy wykrywalności sprawców przestępstw na poziomie 80,3% W prowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach postępowaniach przygotowawczych ustalono 672 sprawców przestępstw. Znacząco zmniejszyła się ilość zdarzeń związanych z bójkami i pobiciami oraz przestępstwami rozbójniczymi.

Na szczególną uwagę zasługuje efekt pracy świętochłowickich policjantów w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. W 2020 roku odnotowano wzrost tj. 119 przestępstw stwierdzonych w tej kategorii.

W efekcie podjętych działań świętochłowiccy policjanci zabezpieczyli:

  • 238,49 gram amfetaminy,
  • 159,03 gram marihuany,
  • 7,53 gram i 34 tabletki ecstazy,
  • 4,42 gram MDMA,
  • 4,42 gram nowej substancji psychoaktywnej
  • 3 sadzonki konopi indyjskich.

Łącznie świętochłowiccy policjanci przechwycili 413.916 gram narkotyków, które nie trafiły na ulice naszego miasta.

Stan bezpieczeństwa na drogach Świętochłowic prezentuje się w sposób następujący:

W ubiegłym roku odnotowaliśmy spadek ilości wypadków drogowych z 22 na 18 zdarzeń. W 2020 roku nie odnotowano wypadków śmiertelnych. W sposób znaczący spadła również liczba osób rannych z 24 na 18 osób. Spadła również liczba kolizji drogowych z 413 na 386. Przyczyną największej ilości zdarzeń drogowych w dalszym ciągu jest „niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu”, „nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu” oraz „nieprawidłowe cofanie”.

Policjanci pionu prewencji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach ujawnili łącznie 2860 wykroczeń. 1706 ujawnionych wykroczeń zakończono nałożeniem mandatu karnego, natomiast w przypadku 1154 wykroczeń zastosowano oddziaływanie poza karne. Sporządzono 1170 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Chorzowie, w 789 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku.

W ramach prowadzonych działań prewencyjnych, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w roku 2020, obsłużyli łącznie 11257 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta Świętochłowice. W analogicznym okresie roku 2019 obsłużono 9501 interwencji, co kształtuje dynamikę w tym zakresie na poziomie 118,48%.

W ramach prowadzonych działań prewencyjnych policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w ubiegłym roku wylegitymowali łącznie 11550 osób.

Na podstawie porozumienia kierowano do służby w ostatnich latach funkcjonariuszy w ramach tzw. służby ponadnormatywnej. W 2020 roku takich służby odnotowano 225.

Kolejnym ważnym obszarem w działalności świętochłowickiej policji są działania profilaktyczne. Działaniami profilaktycznymi objęto dzieci i młodzież wszystkich placówek oświatowych, a także dorosłych mieszkańców oraz seniorów gminy Świętochłowice. Spotkania odbywały się z zachowaniem ś ciśle określonego reżimu sanitarnego lub w formie zdalnej, korzystając z połączenia online. Mundurowi w trakcie prelekcji omawiali zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.