Wiadomości z Świętochłowic

Pierwsze szkolenie skierowane do NGO z 6 bloków tematycznych za nami!

  • Dodano: 2023-02-06 06:15, aktualizacja: 2023-02-06 06:20

W dniu 02.02.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach odbyło się szkolenie pn. „Formalno-prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej” organizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ze wsparciem Ośrodka Wsparcia i Ekonomii Społecznej.

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zebrało przedstawicieli organizacji pozarządowych ze Świętochłowic i Chorzowa.

Podczas całodniowego szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami z zakresu sprawozdawczości i innych obowiązków PES w świetle zapisów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych w tym m.in. w kontekście zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy o ochronie danych osobowych (RODO).

Informacje przekazane uczestnikom z pewnością wpłyną na poprawę i usprawnienie obecnych już działań podejmowanych w organizacjach pozarządowych w aspektach formalno-prawnych.

Szkolenie z dnia 02.02.2023 r. wpisuje się w Projekt pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również