Wiadomości z Świętochłowic

Prawo reguluje miejsca umieszczania plakatów wyborczych

 • Dodano: 2019-10-04 08:15, aktualizacja: 2019-10-02 08:55

W związku z trwającą kampanią w naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej plakatów i banerów.

Aby uniknąć chaosu informacyjnego i uchronić się od kłopotów, warto przestrzegać obowiązującego prawa. Informujmy też potencjalnych zrywających czy zakrywających ogłoszenia wyborcze, że akty uniemożliwiające innym zaznajomienie się z ogłoszeniem, są karalne.

Straż miejska i policja są organami zobowiązanymi prawem do usuwania plakatów i haseł, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Bez uzyskania zgody właściciela czy administratora nie można wieszać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, wiaduktach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Prawo dokładnie reguluje takie kwestie i w celu uniknięcia nieporozumień należy stosować się do obowiązujących przepisów porządkowych. Plakatów wyborczych nie można łączyć trwale z obiektem, powinny być one zamocowane w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania uszkodzeń czy zabrudzeń po zakończonej kampanii.
Niestosowanie się do przepisów, podlega karze. Zgodnie z art. 63a § 1 kodeksu wykroczeń:
„Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. Grzywna również wynosi w tym przypadku nawet do 5 tys. złotych.

Pamiętać należy, że bezwzględny zakaz agitacji wyborczej istnieje:

 • na terenie szkół,
 • w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku,
 • na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów,
 • na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie,
 • na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Zdarza się, że banery wieszane są w obrębie pasa drogowego

Pamiętajmy! Ustawa o drogach publicznych nakazuje wszystkim dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zatem informujemy, że każde niedotrzymanie zasad tam zawartych obciążone jest ryzykiem skierowania sprawy do sądu i zagrożone karami administracyjnymi.

Zasad i uczciwości należy dochować w obszarze samego plakatowania.

O niszczeniu, zaklejaniu plakatów wyborczych mówi kodeks wykroczeń, a dokładnie art. 67 § 1. „Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny (do 5 tys. złotych)”.


Z kolei umyślne zniszczenie baneru, którego wartość zazwyczaj przekracza 500 zł, z uwagi na użyte materiały i wielkość, jest przestępstwem zniszczenia mienia. Grozi za to kara od grzywny do nawet 5 lat więzienia.

Komentarze (4)    dodaj »

 • zuza77

  u nasz w SW-ce to prawie wyborów nie widać tylko widziałem banery B.Karcza z KO, nasz poseł ze świon i poloczka na miejskich słupach. Nikt więcej o nasze głosy nie pofatyguje się zawalczyć?

 • Bogdan

  Karcz obiecuje pendolino że będzie stawać na świonach, niezły KYRK buhahahahaha

 • Joker

  Kolejny inwalida..Pendolino już dawno jeździ w Świętochłowicach HAHA.

 • krist

  jeździ przez Świony jak już i nie ma tu przystanku

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również