Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Program "Wyprawka szkolna" dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Dodano: 2019-08-12 08:15, aktualizacja: 2019-08-11 16:11

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kto może skorzystać z wsparcia finansowego?

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej.

W przypadku zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz materiałów edukacyjnych dotyczy uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2019/20 naukę w:

 1. branżowej szkole I stopnia,
 2. klasie I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 3. klasach I-III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 4. klasie I pięcioletniego technikum,
 5. klasach I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 6. szkole specjalnej przysposabiających do pracy

W przypadku formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach dotyczy uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2019/20 naukę w:

 1. klasach II i III branżowej szkoły I stopnia,
 2. klasach II-IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.

W przypadku dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych dotyczy uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2019/20 naukę w:

 1. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 2. klasy I technikum pięcioletniego,
 3. klasy dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 4. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Więcej informacji o programie TUTAJ

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty szkół oraz Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8, tel. 32 2453 129, 32 2453 138.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.