Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

"STARTUJ Z SPNT II" - zaproszenie do udziału w projekcie

  • Dodano: 2014-03-05 08:30, aktualizacja: 2014-03-05 10:34

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego 1 stycznia br. rozpoczęło realizację projektu "Startuj z SPNT" w ramach Podziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim. Projekt skierowany jest do osób pracujących lub zamieszkałych w województwie śląskim i planujących rozpocząć działalność gospodarczą na jego terenie.     


Projekt skierowany jest do osób pracujących lub zamieszkałych w województwie śląskim i planujących rozpocząć działalność gospodarczą na jego terenie oraz należących do jednej z grup:

  • osób zwolnionych tj. osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.  Jednocześnie zgodnie z brzmieniem typu w ramach którego realizować można projekty osoby te, by kwalifikowały się do wsparcia, powinny zostać zwolnione „z przyczyn niedotyczących pracowników” przez „pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne,
  • osób przewidzianych do zwolnienia - tj. osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • osób zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy – osoby zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.


W ramach projektu gwarantuje się uczestnikom wsparcie szkoleniowo-doradcze, poradnictwo psychologiczne, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości maksymalnie 40.000,00 zł/osobę oraz wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone w wysokości 1.600,00 zł/miesiąc/osobę wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy połączone z doradztwem biznesowym.

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów będą przyjmowane w terminie 14.03.2014 r. - 21.03.2014 r. w Biurze Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się na stronie internetowej projektu www.spnt.sosnowiec.pl

Najnowsze informacje z Świętochłowic w Twojej skrzynce e-mail

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.