Wiadomości z Świętochłowic

Stosował przemoc fizyczną, psychiczną i ekonomiczną wobec partnerki. Odpowie przed sądem!

 • Dodano: 2024-04-04 12:30

Dzielnicowy ze świętochłowickiej komendy skorzystał z uprawnień, jakie daje ustawa antyprzemocowa i wydał nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni wobec 56-letniego domowego oprawcy.

Przemoc w świętochłowickim domu zakończona zakazem

We wtorek dzielnicowy z rejonu Lipiny kontrolował rodzinę, u której wprowadzono procedurę niebieskiej karty. Według relacji kobiety od 6 lat partner miał stosować wobec niej przemoc fizyczną, psychiczną i ekonomiczną. 56-letni mężczyzna nie stronił od alkoholu, po którym wszczynał awantury. 47-latka na kilka dni postanowiła się wyprowadzić, by nie zaogniać konfliktu, a także by jej partner ochłonął. Gdy wróciła do domu, jej partner wybuchł kolejnym atakiem agresji, tym razem z powodu złożenia zawiadomienia oraz wdrożenia procedury niebieskiej karty.

Świętochłowicki dzielnicowy skorzystał z uprawnień nadanych mu zgodnie z ustawą antyprzemocową. Wydał wobec domowego oprawcy nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za złamanie wydanego przez policję nakazu lub zakazu sprawca będzie odpowiadać przed sądem, który może orzec karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Policjanci przypominają!

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

 • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
   
 • w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:

 • zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
   
 • jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
   
 • złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

 • do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,
   
 • w miarę możliwości numeru telefonu,
   
 • informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Komentarze (1)    dodaj »

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również