Wiadomości z Świętochłowic

Świadczenie "Dobry start" - wnioski przyjmowane są do 30 listopada

  • Dodano: 2019-11-06 07:00, aktualizacja: 2019-11-05 08:49

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przypomina, iż wnioski dotyczące świadczenia „Dobry start” (300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) przyjmowane są pisemnie i elektronicznie tylko do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po 30 listopada danego roku  pozostawione będą bez rozpatrzenia

 Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku:

-   rodzicom,   opiekunom    faktycznym,    opiekunom   prawnym    rodzicom    zastępczym   osobom prowadzącym  rodzinne   domy   dziecka,   dyrektorom    placówek   opiekuńczo - wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;

- osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia, ;

- przez dziecko lub osobę uczącą  się 24. roku życia –  w  przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się  orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje osobom uczącym się w szkole – przez szkołę należy rozumieć: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole podstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, szkołę dla dorosłych, szkołę policealną, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również