Wiadomości z Świętochłowic

Świętochłowicka mundurowa rozmawiała z uczniami o odpowiedzialności karnej nieletnich

  • Dodano: 2024-03-26 07:30, aktualizacja: 2024-03-26 07:34

Policyjna profilaktyk przeprowadziła spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Świętochłowicach. Prelekcje dotyczyły w głównej mierze odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Rozmowy ze świętochłowickimi uczniami

Mundurowa ze świętochłowickiej komendy przeprowadziła spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Świętochłowicach. Ukierunkowane było na bezpieczeństwo dorastających mieszkańców miasta, a przede wszystkim przekazanie uczniom informacji dotyczących przejawów demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przez nich czyny. Ponadto punktem pogadanki była również tematyka agresji wśród młodzieży. Policjantka wyjaśniła młodzieży, że bycie niepełnoletnim nie oznacza, że jest się bezkarnym. Ponadto w trakcie spotkań policjanta skupiła się na temacie związanym z niebezpieczeństwem płynącym z niewłaściwego korzystania z internetu.

Ideą wszystkich spotkań o tematyce odpowiedzialności prawnej nieletnich jest nie tylko wskazanie młodzieży, jaka jest odpowiedzialność karna za popełnione czyny. Ważne jest również, w jaki sposób należy postępować, aby zachowanie nie było przejawem demoralizacji, które po pewnym czasie możne sprowadzić młodego człowieka na „złą drogę".

Na podstawie Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, czyn karalny to:

  • przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo
  • wykroczenie lub wykroczenie skarbowe.

Ponadto według ustawy:

  • postępowania w sprawach o demoralizację stosuje się wobec osób, które ukończyły 10 lat i nie są pełnoletnie;
  • postępowania w sprawach o czyny karalne – wobec osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem 17 lat;
  • wykonywania środków wychowawczych, środka leczniczego lub środka poprawczego – wobec osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby 21 lat, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również