Wiadomości z Świętochłowic

Wybory parlamentarne w Świętochłowicach - lista komisji wyborczych, zasady głosowania

  • Dodano: 2019-10-10 15:00

Już 13 października Polacy wybiorą swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Podczas wyborów parlamentarnych 2019 wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Gdzie w naszym mieście znajdują się obwodowe komisje wyborcze? W jaki sposób prawidłowo oddać głos i jak działa system przeliczania mandatów? Kiedy poznamy wyniki wyborów?

Jak zagłosować?

13 października głosujący dostaną dwie karty do głosowania. Na jednej (wybory do Sejmu) będą listy komitetów z nazwiskami kandydatów, na drugiej (wybory do Senatu) znajdą się kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie polega na postawieniu co najmniej dwóch przecinających się linii w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos w wyborach do Sejmu i jeden w wyborach do Senatu.

Jak przeliczane są głosy na mandaty w wyborach do Sejmu?
 

Polska podzielona jest na 41 okręgów, z których wybieramy od 7 do 20 posłów. Po zakończeniu głosowania zliczane są wszystkie głosy zdobyte przez poszczególne komitety. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały co najmniej 5% lub w przypadku koalicji 8% głosów. W podziale mandatów uczestniczą też komitety wyborców zrzeszonych w organizacjach mniejszości narodowych, których nie obowiązują progi wyborcze.

W przypadku wyborów do Sejmu zastosowanie ma tzw. metoda d’Hondta. Jeżeli dany komitet przekroczy próg wyborczy, to oblicza się dla niego tzw. iloraz wyborczy, czyli dzieli się liczbę oddanych głosów przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3 itd.). Liczb tych jest tyle, ile mandatów do przydzielenia. Wówczas o podziale miejsc pomiędzy komitetami decyduje wielkość obliczonych w ten sposób ilorazów.

Załóżmy, że w okręgu wybieranych jest 10 posłów spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze: A, B, C i D. Liczbę głosów otrzymanych przez komitet wyborczy A np. 100 tys. dzielimy przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3 itd.). Tak samo dzielone są wyniki pozostałych komitetów. Wyniki tego dzielenia porządkujemy od największego do najmniejszego. Jeżeli w okręgu wybieramy 10 posłów, to 10 najwyższych wyników daje mandaty posła. Mandaty z poszczególnych komitetów otrzymują kandydaci z największą liczbą głosów.
 


Jak przeliczane są głosy na mandaty w wyborach do Senatu?

W przypadku wyborów do Senatu za wybranego na senatora w danym okręgu wyborczym uważa się tego kandydata, który otrzymał najwięcej oddanych głosów ważnych (zasada większości). Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów.
 


Kiedy poznamy wyniki wyborów?

Pierwsze sondażowe wyniki poznamy zaraz po zakończeniu głosowania 13 października dzięki badaniu exit poll, czyli zapewne najpóźniej kilka minut po godzinie 21. Natomiast na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019 będziemy musieli poczekać kilka dni.

Lista Obwodowych Komisji Wyborczych w Świętochłowicach

l.p. adres granice
1 Przedszkole Miejskie Nr 9, Świętochłowice, Chropaczów ul. Sportowa 6, 41-608 Świętochłowice Antoniego Czajora, Dominika Kamionki, Franciszka Lazara, Jana Przybyły, Jordanowska, Łagiewnicka 1, 1a - 1b, 2, 3, 5, 5a - 5h, Sportowa, Węglowa, Wiktora Wiechaczka
2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka, Świętochłowice, Chropaczów ul. Armii Krajowej 14, 41-608 Świętochłowice Armii Krajowej, Konstantego Wolnego, Kościelna 14a - 14b, 15, 17, 17a - 17c, 19, 21, 23 oraz 25 - 40, Łagiewnicka 4, 4c, 8 - 25a oraz 32, 34, Mikołaja Kopernika, Plac Tadeusza Zawadzkiego, Sztygarska, Średnia, Walerego Wróblewskiego, Witolda Pileckiego, Wolności, Wrocławska
3 Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o. o., Świętochłowice, Chropaczów ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice Astrów, Bohaterów Westerplatte, Górna, Jaśminowa, Kościelna 1 - 14 oraz 16, 20, 22, Łagiewnicka 27 - 27a, 29 - 29a, 31, 31a - 31b, 33 oraz 35, 35a, 35b do 74a, Piękna, Świętokrzyska
4 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, Świętochłowice, Chropaczów ul. Łagiewnicka 65, 41-608 Świętochłowice Beskidzka, Karpacka, Szczytowa
5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach, Świętochłowice, Chropaczów ul. Sudecka 5, 41-608 Świętochłowice Jodłowa, Sosnowa, Stawowa
6 Punkt Przedszkolny Kolorado z Oddziałami Integracyjnymi, Świętochłowice, Chropaczów ul. Wiślan 9/I, 41-608 Świętochłowice Gołęszyców, Ślęzan, Wiślan
7 Budynek byłego Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej, Świętochłowice, Lipiny ul. Dr. Antoniego Bukowego 23, 41-605 Świętochłowice Augustyna Świdra, Bernarda Świerczyny, Boczna, Dr. Antoniego Bukowego 3 - 18, Graniczna 1 - 17, Krokusów, Kwiatowa, Norberta Barlickiego 17, 21 - 21a, 23 - 23a, 25, 25a, 25b, 27 - 27a oraz 29 - 55, Rudzka, Stokrotek
8 Budynek byłego Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej, Świętochłowice, Lipiny ul. Dr. Antoniego Bukowego 23, 41-605 Świętochłowice Bolesława Chrobrego, Chorzowska 80 - 102a parzyste, 106 - 138 oraz 140a, Dr. Antoniego Bukowego 20 - 23, Franciszka Pieczki, Józefa Wieczorka, Księdza Józefa Michalskiego 1, 3, 5, 7, Norberta Barlickiego 1 - 16 oraz 18 - 18a, 20, 20a - 20b, 22 - 22a, 24, 26, 28, Oświęcimska, Plac Słowiański, Stanisława Moniuszki 1, 3, 5, 7, Stefana Okrzei, Żelazna
9 Centrum Kultury Śląskiej-Lipiny, Świętochłowice, Lipiny ul. Chorzowska 73, 41-605 Świętochłowice Adama Mickiewicza, Chorzowska 53 - 99 nieparzyste, Emanuela Imieli, Krótka, Księdza Józefa Michalskiego 2, 4, 6 oraz 8 - 38, Stanisława Moniuszki 2 - 14 parzyste, Sądowa, Stanisława Wallisa, Św. Jana
10 Miejska Biblioteka Publiczna, Świętochłowice, Piaśniki ul. Chorzowska 37, 41-605 Świętochłowice Bytomska 55 - 69, Chorzowska 16 - 46, Juliana Zubrzyckiego 1, 2, 4, 5 oraz 6 - 36 parzyste, Podhalańska, Słoneczna, Sudecka, Tatrzańska, Wiosenna
11 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, Świętochłowice, Piaśniki ul. Wojciecha Korfantego 1, 41-605 Świętochłowice Ignacego Krasickiego 35 - 49 nieparzyste, Powstańców Śląskich 3 - 21 nieparzyste, Powstańców Śląskich 22 - 40, Wojciecha Korfantego
12 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej, Świętochłowice, Piaśniki ul. Juliana Zubrzyckiego 38, 41-605 Świętochłowice Ignacego Krasickiego 1 - 31 nieparzyste, Juliana Zubrzyckiego 19 - 37 nieparzyste, Juliana Zubrzyckiego 38 - 78, Powstańców Śląskich 2 - 20 parzyste, Uroczysko
13 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 17, 41-600 Świętochłowice Bankowa, Biskupa Teodora Kubiny, Bytomska 1 - 17a nieparzyste, Bytomska 6 - 26 parzyste, Bytomska 29, 35, 35a, Dworcowa, Katowicka 1 - 23, 23a, Pocztowa 1, 2, 3, 5, 7 - 7a, 9, Szkolna 1 - 10
14 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 17, 41-600 Świętochłowice Granitowa 8 - 10, Granitowa 12 - 30, Polna 7, 9, Polna 17 - 36, Polna 39, 41, 43, Pocztowa 25, 27, 29, Szkolna 17, Szkolna 21 - 29 nieparzyste
15 Budynek byłego Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Szkolna 13, 41-600 Świętochłowice Bytomska 23 a, b, c, Granitowa 2, 4, 6, Jana Matejki, Polna 6, 8, 10, 12, Pocztowa 4, 6 - 6a, 8 oraz 11 - 23, Rzeczna, Solidarności, Szkolna 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, Wyzwolenia 2 - 40a oraz 45 - 57a nieparzyste
16 I liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach, ul. Licealna 1, 41-600 Świętochłowice Licealna, Matki Polki, Nastolatków, Polna 45 - 67 nieparzyste, Polna 74 - 82 parzyste, Szpitalna
17 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wyzwolenia 50, 41-600 Świętochłowice Plac Ks. Leopolda Raabe, Katowicka 25 – 30f, Strzelców Bytomskich, Wiktora Polaka 2 - 18, 20, 22, 24, Polna 38 - 72 parzyste, Wodna, Wyzwolenia 44 - 56 parzyste, Wyzwolenia 63a-c, 65a-b, 67 - 83a
18 Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, ul. Wiktora Polaka 1, 41-600 Świętochłowice Cmentarna, Katowicka 32 - 41, 41a - 41b, 42 do 45, 45 a-l oraz 46 - 78a, Konstytucji 1997 roku, Marii Dulcissimy Hoffmann, Ogrodowa, Wiktora Polaka 19, 21, 23 oraz 25 - 52, Żołnierska
19 Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra, ul. Władysława Sikorskiego 9, 41-600 Świętochłowice 1 Maja, Cicha, Edwarda Brzozowskiego, Górnicza 1 - 14, Henryka Sienkiewicza, Hutnicza, Jana Kochanowskiego, Metalowców 3 - 9, 9a - 9c, 11 - 15, Mikołaja Reja, Teodora Piechaczka, Władysława Sikorskiego
20 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Fryderyka Chopina 1, 41-600 Świętochłowice Fryderyka Chopina, Górnicza 17 - 83, Gustawa Morcinka, Iwana Miczurina, Juliusza Ligonia, Karola Miarki, Marcina Kasprzaka, Piastowska, Piotra Niedurnego, Pokoju, Powstańców Warszawy, ppłk. Teodora Mańczyka, Romana Dmowskiego, Tadeusza Kościuszki
21 Centrum Kultury Śląskiej-Zgoda, ul. Juliusza Krauzego 1, 41-600 Świętochłowice Góra Hugona, Juliusza Krauzego, Michała Drzymały, Śląska, Wojska Polskiego 22, 24, 24 a, b, 26, 30 - 46 parzyste, 39 - 39a, 41 - 43, 43a - 43b nieparzyste oraz 54 - 84a, Zielona
22 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana III Sobieskiego, ul. Wiśniowa 9, 41-600 Świętochłowice Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Graniczna 45, od 53a do 53d, Jaworowa, Jesionowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Marianny i Jana Krzyżyńskich, Nowa 2 - 14 oraz 20, 24, 26, Topolowa, Wiśniowa, Wojska Polskiego 3 - 16G oraz 19 - 37, 37a nieparzyste
23 Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach, Świętochłowice, Zgoda ul. Plebiscytowa 3, 41-600 Świętochłowice Grunwaldzka, Hajduki, Kaliny, Krzywa, Nowa 15 - 25 nieparzyste, Plebiscytowa, Wierzbowa
24 Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień", Świętochłowice, Lipiny ul. Emanuela Imieli 12, 41-605 Świętochłowice Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
25 Szpital Powiatowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. z wyłączeniem Oddziału Terapii Uzależnienia Od Alkoholu, Świętochłowice, Piaśniki ul. Chorzowska 36, 41-605 Świętochłowice Szpital Powiatowy
26 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., ul. Szpitalna 2, 41-600 Świętochłowice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy


Źródło: Redakcja

Komentarze (2)    dodaj »

  • Wanda

    Delfin już się zwijaj

  • hanus

    Pogonimy mowę nienawiści i utrzymujących patologie za państwowe pieniądze.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również