Wiadomości z Świętochłowic

Wyniki konkursu "Złota Rączka"

  • Dodano: 2021-09-02 08:15, aktualizacja: 2021-09-02 06:25

Zapraszamy się do zapoznania się z listą osób nagrodzonych w konkursie "Złota Rączka", którego celem było wyłonienie najlepszej "Złotej Rączki" spośród pracowników obsługi przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Konkurs adresowany był do rzemieślników, konserwatorów oraz dozorców

NAGRODA GŁÓWNA:

WYRÓŻNIENIA:

Konkurs adresowany był do rzemieślników, konserwatorów oraz dozorców przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice. Obok wyłonienia najlepszego z nich, rywalizacja służyć miała m.in. przedstawieniu społeczności szkolnej wartości pracy wykonywanej przez pracowników obsługi.

Oceny i weryfikacji dokonało niezależne jury powołane przez Miejski Zarząd Oświaty w składzie:

  1. Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Sławomir Pośpiech,
  2. Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Nowak,
  3. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach – Robert Kamiński.

Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wykonywana praca, rzetelność wykonywanej pracy, kreatywność i innowacyjność w wykonywaniu swojej pracy.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.