Wiadomości z Świętochłowic

Z jakim sportem się utożsamiasz? Trwa miejski konkurs na przebranie

 • Dodano: 2022-09-21 08:15, aktualizacja: 2022-09-21 08:20

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zapraszają do udziału w konkursie na przygotowanie i zaprezentowanie się w stroju zainspirowanym dowolną dyscypliną sportową.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Miasta Świętochłowice w wieku od 8 do 14 lat.

Cele konkursu:

 • promowanie aktywnego spędzania czasu,
 • angażowanie się w różne inicjatywy społeczne,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności oraz wyobraźni twórczej,
 • promowanie dziecięcych talentów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • strój zainspirowany dyscypliną sportową należy przygotować w dowolnym stylu,
 • każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden strój,
 • wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do wskazanego w regulaminie terminu.

Kryteria oceny:

 • za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody,
 • komisja konkursowa powołana przez Organizatorów dokona oceny zaprezentowanego przebrania, biorąc pod uwagę: zgodność przebrania z tematem konkursu, walory estetyczne, oryginalność podejścia do tematu.

Zasady udziału w konkursie:

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestników i Opiekunów dokumentów RODO, stanowiących załącznik do ogłoszenia oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.

Miejsce i termin nadsyłania kart zgłoszeniowych:

 • Karty zgłoszeniowe oraz podpisane dokumenty RODO należy przesłać lub doręczyć osobiście do dnia 28 września 2022 r. na adres: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” – ul. Zubrzyckiego 36, 41 – 605 Świętochłowice, Poradnia Psychologiczno –  Pedagogiczna, ul. Sądowa 1, 41 – 605 Świętochłowice z dopiskiem: KONKURS NA NAJLEPSZE PRZEBRANIE

Decyduje data dostarczenia do placówki.

Informacje dodatkowe:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 3 października 2022 r. w godzinach od 11:00 do 13:00 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach przy ulicy Chrobrego 4. W tym dniu nastąpi również ogłoszenie wyników.

Wyniki zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatorów oraz na Facebooku.

Wręczenie nagród odbędzie się 4 października 2022 r. w Centrum Kultury Śląskiej, ul. Krauzego 1, w Świętochłowicach, podczas Drugiej Miejskiej Konferencji pod nazwą „Stop hejtowi” w ramach Miejskiego Tygodnia Przeciwko Przemocy.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.

Sprawy nieujęte w treści Regulaminu rozstrzygać będą Organizatorzy.

Informacji na temat konkursu udzielają:

Katarzyna Michalak

 • od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00 do 14:00
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, Świętochłowice, ul. Zubrzyckiego 36
 • nr tel.: 32 3452165, e-mail: przystan@sow-swietochlowice.pl

Leszek Wacławczyk

 • od poniedziałku do piątku w godz.: od 9:00 do 15:00
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Świętochłowice, ul. Sądowa 1
 • nr tel.: 32 2454910, e-mail: ppp_ed@poczta.onet.pl
Z jakim sportem się utożsamiasz? Trwa miejski konkurs na przebranie

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.