Wiadomości z Świętochłowic

Złóż wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadań w dziedzinie sportu na 2022 rok

 • Dodano: 2021-09-07 06:00, aktualizacja: 2021-09-07 06:11

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr V/36/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice, do dnia 15 września 2021 r. należy złożyć w Urzędzie Miejskim, wnioski o przyznanie dotacji na rok 2022.

Przepisów ww. uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zatem wniosków o przyznanie dotacji z ustawy o sporcie nie mogą składać organizacje pozarządowe, które dotacje uzyskują w otwartym konkursie ofert.

Dotacja celowa udzielona na podstawie uchwały może być przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie:

 • realizacji programów szkolenia sportowego,
 • zakupu sprzętu sportowego,
 • korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej,
 • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym kosztów transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia,
 • pokrycia kosztów organizacji obozów sportowych,
 • pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • pokrycie kosztów najmu obiektów dla celów organizacji zawodów sportowych,
 • kosztów obsługi księgowej związanej z rozliczeniem dotacji, które mogą wynosić do 10% wartości udzielonej dotacji,
 • opłat sędziowskich,
 • opieki medycznej, badań lekarskich,
 • zakupu środków doraźnej pomocy medycznej,
 • opłat klubowych: związkowych, rejestracyjnych, licencji, zezwoleń oraz ubezpieczenia zawodników.

Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,
 • zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • koszty, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia w okresie sprzed zawarcia umowy o udzielenie wsparcia,
 • wypłaty wynagrodzeń dla organów klubu sportowego, członków zarządu, sekretarza, skarbnika,
 • koszty transferu zawodnika,
 • koszty dojazdu zawodników, szkoleniowców i trenerów na treningi.

Dodatkowo prosimy, aby w opisie działań we wniosku zawrzeć informację dot.:

 • liczby grup, jakie będą prowadzone przez klub i w jakiej kategorii,
 • liczby zawodników,
 • liczby treningów, jaka jest planowana,
 • liczby godzin treningów.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 32 34 91 846.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.