Wiadomości z Świętochłowic

Budowanie zdrowej kultury organizacyjnej. Klucz do sukcesu firmy

  • Dodano: 2024-04-22 16:45, aktualizacja: 2024-05-06 20:49

Kultura organizacyjna to jeden z kluczowych elementów każdego przedsiębiorstwa. Bezpośrednio wpływa na możliwość pozytywnego kreowania wizerunku firmy, a tym samym – na przyciąganie nowych pracowników. Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach ogromny wpływ na sukces przedsiębiorstwa ma właśnie zespół lojalnych i zaangażowanych pracowników. Istotne jest zatem, aby dokładnie wiedzieć, co to kultura organizacyjna i jak ją budować.

Czym jest kultura organizacyjna w firmie?

Ogólnie rzecz ujmując, za kulturę organizacyjną uznać można zestaw norm społecznych i system wartości firmy, które odróżniają ją od innych przedsiębiorstw. To pewnego rodzaju sposób zarządzania stosunkami międzyludzkimi w danej firmie. Kultura organizacyjna wpływa na motywację pracowników i atmosferę w pracy. Wszystko to bezpośrednio wpływa na to, jak przedsiębiorstwo działa i jak się rozwija. Na pojęcie kultury organizacyjnej składają się trzy elementy.

Po pierwsze, są to widoczne elementy przedsiębiorstwa, takie jak język używany w firmie, wystrój, czy dress code. Są to elementy łatwo identyfikowane przez pracowników firmy i jej otoczenie.

Po drugie, to wartości i normy obowiązujące w przedsiębiorstwie. Mowa tu o sposobie zarządzania firmą, budowanym wizerunku czy o cechach, które wyróżniają pracowników.

I po trzecie, są to przekonania, którymi kieruje się firma. Jak można dziś zauważyć, pracodawcy w ogłoszeniach o pracę coraz częściej podkreślają istnienie w ich przedsiębiorstwie kultury organizacyjnej. Można się o tym przekonać, przeglądając ogłoszenia choćby na stronie https://www.aplikuj.pl/praca/swietochlowice. Świętochłowice położone na trasie pomiędzy kluczowymi miastami Górnego Śląska oferuje wiele ciekawych miejsc pracy ze świetnymi możliwościami dojazdu komunikacją miejską (pociąg, autobus i tramwaj).

Dlaczego warto budować kulturę organizacyjną w firmie?

Kultura organizacyjna ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania firmy. Przede wszystkim pomaga w budowaniu tożsamości przedsiębiorstwa, a także w określaniu wspólnych wartości mających bardzo istotne znaczenie dla pracowników. Innymi słowy, kultura organizacyjna pełni funkcję odniesienia do tego, czego firma oczekuje od pracowników. Określa normy i oczekiwania dotyczące zachowań i postaw. Tworzy wspólny język i sposób działania w firmie. Integruje i wzmacnia identyfikację pracowników z firmą. Podsumowując, kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie tworzy takie warunki, dzięki którym pracownicy czują się komfortowo i mają wewnętrzną motywację do pracy. Dodać trzeba także, że pomaga ona również firmie w przyciąganiu lub zatrzymywaniu najbardziej utalentowanych pracowników. Kultura organizacyjna daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa, przynależności i przewidywalności. Na budowę kultury organizacyjnej coraz bardziej stawiają przedsiębiorcy z Katowic. Widać to m.in. w treściach ogłoszeń o pracę dostępnych na stronie https://www.aplikuj.pl/praca/katowice. Katowice, jeden z największych ośrodków miejskich w kraju, mogą pochwalić się wieloma firmami, które chcąc konkurować ze sobą, muszą stawiać na dobrą kulturę organizacyjną.

Jak budować kulturę organizacyjną w firmie?

Budowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie to proces. Wymaga zaangażowania i konsekwencji. Jak to zrobić? Przede wszystkim zacząć trzeba od zdefiniowania jasnych wartości, na których opierać ma się przedsiębiorstwo. Istotne jest również określenie celów i priorytetów firmy. Wszystko to stanowić będzie fundament budowanej kultury organizacyjnej. Ważne jest także, aby w proces tworzenia kultury organizacyjnej zaangażować samych pracowników. Należy poznać ich potrzeby, oczekiwania i preferencje. Oznacza to konieczność zapewnienia otwartej komunikacji wewnątrz firmy. Dzięki temu możliwe będzie budowanie zaufania i wzajemnego szacunku. Pamiętać trzeba o tworzeniu atmosfery, w której pracownicy czuć będą się docenieni i będą mieli możliwość wyrażania swojego zdania. Ważne jest także stworzenie ścieżki awansu i rozwoju kariery. Wspomnieć trzeba jeszcze o tym, aby w kontekście awansu istotne były nie tylko kompetencje twarde, ale również i te miękkie. Więcej na ten temat przeczytać można w artykule Jakie są najważniejsze kompetencje miękkie w pracy? Wymieńmy te najważniejsze: komunikacja interpersonalna, liderowanie, współpraca, kreatywność, innowacyjność, umiejętność rozwiązywania problemów. Więcej przeczytasz w linkowanym artykule.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.