Wiadomości z Świętochłowic

Weź udział w pracach nad projektem programu o współpracy miasta z NGO

  • Dodano: 2020-09-30 06:30, aktualizacja: 2020-09-30 06:37

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

To najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy Miasta Świętochłowice z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 29 września do 9 października br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej pod tym linkiem.

Formularz umożliwiający zgłaszanie uwag do zapisów w programie aktualnie obowiązującym oraz propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2021, który po uzupełnieniu należy odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem „Formularz zgłoszenia propozycji do Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@swietochlowice.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świętochłowice.

Formularz do pobrania

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również