Wiadomości z Świętochłowic

XXX Sesja Rady Miejskiej

 • Dodano: 2020-08-31 06:15, aktualizacja: 2020-08-30 19:13

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 7 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29.05.2020 r., XXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23.06.2020 r. oraz XXIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 17.08.2020 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 11 czerwca 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r.
 4. Przyjęcie przez Radę Miejską w Świętochłowicach „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady  Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2020 – 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Świętochłowice do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci oraz uczniów niepełnosprawnych drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub pracy i z powrotem, w roku szkolnym 2020/2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych przez gminę Świętochłowice.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez  radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 15. Zakończenie sesji.

Zobacz także

Komentarze (7)    dodaj »

 • huhu

  Tych trzech muszkieterów nie ma pomysłów na rządzenie miastem to zmienia nazwy

 • tak ino pytom

  W jaki sposób Kochanowski ma zmienić nazwę?

 • Truda

  Ino na braci Kaczyńskich

 • Mieszkaniec

  Nie wywoluj wilka z lasu

 • Adolf

  Proponuję im.Trzaskowskiego, który wygrał wybory prezydenckie.Tylko trudne nazwisko do wymówienia dla opcji niemieckiej tak jak Brzęczyszczykiewicz.

 • AM

  Może lepiej im. Bolka.

 • Mieszkaniec

  A Komu Kochanowski przeszkadza?

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.