Wiadomości z Świętochłowic

Zajęcia o mowie nienawiści w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach

  • Dodano: 2019-01-29 08:30, aktualizacja: 2019-01-29 11:53

W Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach odbyła się prelekcja dla uczniów klas ósmych, dotycząca szeroko pojętej mowy nienawiści.

O tym skąd bierze się dyskryminacja oraz jak nie poddać się stereotypom opowiadał oficer prasowy świętochłowickiej Komendy.

Uświadamianie młodzieży o źródłach problemu to jedno z kluczowych zadań policyjnych profilaktyków

Wczoraj w SP 2 w Świętochłowicach uczniowie klas ósmych mieli szansę poznać bliżej tematykę dyskryminacji oraz mowy nienawiści. Oficer Prasowy KMP w Świętochłowicach sierż. Marcel Kosakowski przeprowadził  prelekcję, w której poruszył bardzo wrażliwą tematykę, opowiadając o przyczynach dyskryminacji oraz jak z nią walczyć. Przytoczono także kilka aspektów prawnych, dzięki którym policja może eliminować tego typu zachowania. Znajomość konsekwencji prawnych dyskryminacji, mowy nienawiści  czy propagowania zakazanych systemów totalitarnych, pozwoli tym młodym jeszcze osobom zrozumieć skalę i powagę problemu. Zajęcia organizowane są w ramach Planu działań Policji w zakresie przeciwdziałania propagowania faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Przypominamy kilka aspektów prawnych

Art. 256 § 1 Kodeksu Karnego. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego
w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 257 Kodeksu Karnego. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Art. 119 § 1 Kodeksu Karnego. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Hejt w sieci po śmierci prezydenta Gdańska. Ktoś to zatrzyma?! TOP 5 Silesia Flesz

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również