Wiadomości z Świętochłowic

Komendant podziękował na naradzie 31 - letniemu mieszkańcowi za wzorową postawę

  • Dodano: 2019-07-15 10:00

Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach, wraz ze swoim zastępcą wręczył osobiście podziękowania oraz upominki 31-letniemu mieszkańcowi miasta, za wzorową i godną naśladowania postawę obywatelską.

Okazją do złożenia podziękowań, była przeprowadzona w garnizonie świętochłowickim narada półroczna. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Świętochłowice oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego w Chorzowie, którzy również przyłączyli się do uroczystych podziękowań.

W Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się półroczna narada kadry kierowniczej

Spotkanie było wspaniałą okazją do złożenia uroczystych podziękowań młodemu mieszkańcowi Świętochłowic za wzorową postawę obywatelską, która przyczyniła się do zatrzymania sprawcy przestępstwa kryminalnego. Świętochłowiczanin swoją bohaterską postawą, w pełni wpisał się w prowadzoną przez Policję ogólnopolską akcję „nie reagujesz, akceptujesz !”. Słowa uznania za wzorową i godną naśladowania postawę, usłyszał także od Prezydenta Miasta – Daniela Begera i Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Chorzowie - Cezarego Golika. Zareagował, więc nie zaakceptował. Dzięki odwadze mężczyzny nie doszło do tragedii. 31-latek uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwej kierującej, nie zawahał się wezwać Policję. Skuteczność stróży prawa w znacznej mierze zależy od postaw obywateli, a w tym przypadku możemy mówić o postawie wzorowej i zasługującej na szczególne wyróżnienie.

Omówiono stan bezpieczeństwa miasta Świętochłowice

W dalszej części spotkania omówiono najważniejsze aspekty pracy naszej formacji oraz stan bezpieczeństwa miasta Świętochłowice. Podsumowano również i omówiono efekty dotychczasowej półrocznej pracy mundurowych. W naradzie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach nadkom. Michał Szynol, Prezydent Miasta Świętochłowice Pan Daniel Beger oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego w Chorzowie Pan Cezary Golik, a także kierownictwo świętochłowickiej jednostki.

Szef świętochłowickich mundurowych, podkom. Bogdan Kołodziej, podziękował za dotychczasową wzorową prace policjantów oraz przedstawił efekty osiągnięte za pierwsze półrocze 2019 roku, odwołując się analogicznie do pierwszego półrocza roku 2018, przedstawił kierunki pracy i założenia na drugie półrocze. Omówione zostały wyniki poszczególnych pionów, w tym kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego, służb logistycznych. Świętochłowiccy stróże prawa mogą pochwalić się dobrym poziomem wykrywalności przestępstw. Na uwagę szczególną zasługuje fakt, dużego zaangażowania mundurowych w ustalenie i wykrycie przestępstw narkotykowych. Dzięki tym działaniom, na rynek w pierwszym półroczu nie trafiło blisko 9 kg amfetaminy i prawie kilogram innych substancji narkotycznych.

Dzięki cyklicznym działaniom profilaktycznym, odnotowaliśmy znaczną poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach Świętochłowic. Ponadto działaniami profilaktycznymi objęto dzieci i młodzież wszystkich placówek oświatowych, a także dorosłych mieszkańców oraz seniorów gminy Świętochłowice. W trakcie spotkań wprowadzano mieszkańców w tematykę związaną z bezpieczeństwem, szczególnie w okresie letnim, promując akcje profilaktyczne m.in. „Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą”, „Bezpieczne wakacje.”

W trakcie trwania narady głos zabrał również Prezydent Miasta Świętochłowice oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego w Chorzowie, którzy podziękowali Panom Komendantom za dotychczasową służę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

W trosce o bezpieczeństwo obywatela, nie publikujemy jego wizerunku oraz szczegółów sprawy.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.